ضرورت شکل‌گیری کرسی

ضرورت شکل گیری کرسی:

 

- قرارگیری 75 % مساحت ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک و بروز خشکسالی‌های پی‌درپی در سال‌های اخیر

- کاهش شدید منابع آب تجدیدپذیر کشور و بحران تامین آب در بسیاری از مناطق کشور

- کاهش ذخایر آب زیرزمینی کشور به پایین‌ترین حد بدلیل بهره‌برداری بی‌رویه و غیر اصولی

- نیاز به آب و تشدید منازعات داخلی و بین المللی بر سر آب با رشد جمعیت و گسترش شهرها و توسعه صنعتی و کشاورزی

- دفع غیر اصولی پساب به منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و بروز مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی

- نیاز به ایجاد، بومی‌سازی و توسعه فناوری‌های برتر بازیافت پساب قابل پیاده‌سازی در کشور

- نیاز به هم‌افزایی و همسوسازی پژوهش‌ها و پتانسیل ملی کشور برای بازیافت پساب و حل بحران‌های مرتبط