تاریخچه تاریخچه

 

راهی که آمده ایم:

  •  ۱۳۸۵: فعال شدن گروه بیوراکتورهای غشایی (MBR) جهت استفاده از این فناوری در تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن
  •  ۱۳۸۶: عضویت در شبکه اروپایی MBR
  •  ۱۳۸۸: برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای تصفیه و بازیافت آب (AWTR)
  •  ۱۳۸۹: تدوین پیشنهاد تاسیس کرسی یونسکو در بازیافت آّب
  •  ۱۳۹۰: ارسال پیشنهاد دانشگاه تهران جهت تاسیس کرسی به کمیسیون ملی یونسکو
  •  ۱۳۹۲: موافقت سازمان یونسکو با اعطای کرسی پژوهشی بازیافت آب به دانشگاه تهران
  •  ۱۳۹۳: افتتاح رسمی کرسی با حضور مدیر کل محترم یونسکو خانم آیرینا باکووا