اختراعات اختراعات

 

 

دستگاه فیلم کش دستی چند ضخامته جهت تولید غشا

 

دستگاه اندازه‌گیری تنش سطحی، تنش میان-رویه و زاویه تماس دینامیکی

 

بیوراکتور غشایی هیبریدی مبتنی بر کانال اکسیداسیون مجهز شده به پمپ ایرلیفت و سیستم غشایی

 

استفاده از نانو زئولیت های کروی میکرونی (nanozeolite microspheres) اصلاح سطح شده با یون نیکل برای خالص سازی آنتی بادی های scFv با دنباله هیستیدینی