تماس با ما

آدرس: تهران، ضلع شرقی دانشگاه تهران، خیابان قدس، کوچه‌ فردانش، پلاک 11، واحد 8، دفتر کرسی یونسکو در بازیافت آب  

 

تلفن: 88970375  

دورنگار: 88974639     

پست الکترونیک: ucwr@ut.ac.ir

کد پستی: 1417744159

ارسال نظرات