اخبار و رویدادها اخیر اخبار و رویدادها اخیر

معرفی کرسی یونسکو در بازیافت آب معرفی کرسی یونسکو در بازیافت آب

تاسیس کرسی یونسکو در بازیافت آب در سال 1389 و به دنبال برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس بین المللی "پیشرفت ها در تصفیه فاضلاب و بازیافت آن" در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و با هدف معرفی توانمندیهای گسترده دانشگاه تهران در حوزه آب و توسعه همکاریهای بین المللی دانشگاه در این حوزه، از سوی دانشکده مهندسی شیمی پیشنهاد گردید. این پیشنهاد در سال 1390 از سوی دانشگاه تهران به کمیسیون ملی یونسکو منعکس و در سال 1392 یونسکو پاریس با تاسیس آن موافقت نمود. در سال 1393 با حضور خانم ایرینا بوکووا مدیر کل محترم سازمان یونسکو، این کرسی رسما افتتاح شد و دکتر محمدحسین صراف زاده، عضو هیئت علمی دانشکده فنی به عنوان ریاست این کرسی منصوب شدند.(بروشور)

نظر به جدی شدن روزافزون بحران آب در سطح داخلی و بین المللی، این کرسی با هدف تغییر رویکرد در مورد منابع آب نامتعارف و امکان بازیافت و بازچرخانی آب تاسیس شده و با دو شعار "آب عامل مشارکت و دوستی نه جدایی و جنگ" و " آب را براساس کیفیت آن قضاوت کنیم نه سرگذشتش" شروع به کار نمود.

تصویرسازی شعارهای کرسی یونسکو در بازیافت آب

هدف عام کرسی، ارتقای جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران در مجامع آبی جهان با ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه پژوهشی، فرهنگی و آموزشی، اطلاع رسانی و مستند سازی در زمینه بازیافت آب و تسهیل همکاری بین مراکز علمی و پژوهشگران طراز اول جهانی در خانواده آبی یونسکو و صنعت است. به طور کلی سه رویکرد در کرسی یونسکو در بازیافت آب مورد پیگیری جدی قرار گرفته که به عنوان نقشه راه عملکرد این کرسی بوده و سیاست گذاری ها و فعالیتها در راستای این اهداف و رویکردها صورت می پذیرند.

که این رویکردها در واقع با در نظر داشتن سه بخش بزرگ مصرف آب یعنی حوزه صنعتی، شهری و کشاورزی بوده و راهکارهایی عملی برای برون رفت از بحران کنونی مصرف آب در هر بخش می باشد.

در بخش صنعت، این کرسی به طور ویژه به دنبال بسترسازی و فراهم آمدن شرایط لازم به منظور تعیین سیاست گذاری های درست و اصولی در چارچوب نظام مدار بسته آب بوده و در همین راستا مکاتبات و پیگیری هایی نیز با نهادهای حکمران مسئول در این حوزه شکل گرفته و در حال پیگیری است.

در حوزه شهری، این کرسی نگاه خود را روی اهمیت آبهای خاکستری یعنی آبهایی که بدون تصفیه پیچیده و پرهزینه قابلیت استفاده مجدد را دارند، معطوف نموده است.

در بخش کشاورزی که بزرگترین مصرف کننده آب در سطح کشور محسوب می شود، پیشنهاد بازیافت آب پیشنهاد موثری جهت افزایش بهره وری است که این مساله در جلسه ای که در تیرماه سال جاری با وزیر محترم جهاد کشاورزی برگزار شد، مطرح شده و به سمع و نظر مسئولین این حوزه رسید.

تقویم کرسی یونسکو در بازیافت آب تقویم کرسی یونسکو در بازیافت آب

قبلی یک‌شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۳ بعدی


همه روزها
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM

آخرین اخبار آخرین اخبار