آخرین اخبار آخرین اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

پیگیری برنامه های UNITWIN پسا کنفرانس سی امین سالگرد UNITWIN/UNESCO

پیگیری برنامه های UNITWIN پسا کنفرانس سی امین سالگرد UNITWIN/UNESCO


Follow-up UNITWIN programs after the conference of 30th anniversary UNITWIN/UNESCO 1401/10/22     به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران و به نقل از تیم هماهنگ‌کننده برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو, کنفرانس بین‌المللی " ترادیسی دانش برای آینده عادلانه و پایدار " به مناسبت سی‌امین سالگرد برنامه کرسی‌های یونی‌توین/یونسکو با حمایت کمیسیون ملی فرانسه در پاریس در 3 تا 4 نوامبر برگزار گردید. نظرات حول این کنفرانس را اینجا بیابید . همه کرسی‌های یونسکو و شبکه‌های یونی‌توین در پیامی کوتاه به "مهم‌ترین همکاری‌هایی که با برنامه کرسی‌های یونی‌توین/یونسکو داشته‌اند" اشاره کردند. پیام‌های پخش شده در کنفرانس را اینجا بیابید. پیام کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران در سی‌امین سالگرد یونی‌توین/یونسکو را از اینجا بیابید.   تیم هماهنگ‌کننده برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو همچنین "دعوت‌نامه جمعی برای تغییر آموزش عالی" را از کرسی یونسکو درتحقیقات جامعه محور و مسئولیت اجتماعی در آموزش عالی دانشگاه ویکتوریا کانادا و انجمن تحقیقات مشارکتی در آسیا هند را به اشتراک قرار داد. اینجا پیوند نقشه راه کنفرانس آموزش عالی جهانی HED2030 برای مشارکت را می‌توانید بیابید. مجموعه ای از سه سمینار آنلاین کرسی های یونسکو در مورد آینده آموزش عالی، بر اساس گزارش های بین المللی اخیر، از ژانویه تا مارس 2023 به طور مشترک توسط تیم آینده یادگیری و نوآوری و بخش آموزش عالی برگزار خواهد شد.می‌توانید این تاریخ ها را ذخیره کنید (جزئیات باید تأیید شود_ساعت پاریس): سمینار 1: چهارشنبه 25 ژانویه 2023، 14:00-15:30 فراتر از محدودیت ها: راه های جدید برای ابداع مجدد آموزش عالی، نقشه راه پیشنهادی برای سومین کنفرانس آموزش عالی جهانی ( WHEC2022 )، بارسلون، اسپانیا، 18-20 می 2022. سمینار 2: چهارشنبه 15 فوریه 2023، 17:00 الی 18:30 اقدامات دانش محور: تبدیل آموزش عالی برای پایداری جهانی، تهیه شده توسط گروه متخصص مستقل در مورد دانشگاه ها و دستور کار 2030 ، یونسکو، 2022 سمینار 3: چهارشنبه 15 مارس 2023، 14:00 الی 15:30 تجسم مجدد آینده ما با هم: قرارداد اجتماعی جدید برای آموزش، گزارش کمیسیون بین المللی آینده آموزش ، یونسکو 2021 تغییر آموزش: یک ضرورت سیاسی فوری برای آینده جمعی ما ، بیانیه چشم انداز دبیر کل سازمان ملل متحد، ارائه شده در اجلاس آموزش تحول در نیویورک، سپتامبر 2022 نظرات و ایده های شما به شکل گیری رویدادهای آینده کمک خواهد کرد با ما از این طریق در ارتباط باشید. مشتاقانه منتظر همکاری با شما در سال های آینده هستیم.   با آرزوی بهترین ها برای سال 2023، تیم هماهنگی برنامه UNITWIN کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران  

Follow-up UNITWIN programs after the conference of 30th anniversary UNITWIN/UNESCO

1401/10/22

 

 

به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران و به نقل از تیم هماهنگ‌کننده برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو, کنفرانس بین‌المللی "ترادیسی دانش برای آینده عادلانه و پایدار" به مناسبت سی‌امین سالگرد برنامه کرسی‌های یونی‌توین/یونسکو با حمایت کمیسیون ملی فرانسه در پاریس در 3 تا 4 نوامبر برگزار گردید. نظرات حول این کنفرانس را اینجا بیابید.

همه کرسی‌های یونسکو و شبکه‌های یونی‌توین در پیامی کوتاه به "مهم‌ترین همکاری‌هایی که با برنامه کرسی‌های یونی‌توین/یونسکو داشته‌اند" اشاره کردند. پیام‌های پخش شده در کنفرانس را اینجا بیابید.

پیام کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران در سی‌امین سالگرد یونی‌توین/یونسکو را از اینجا بیابید.

پیام کرسی یونسکو در بازیافت آب در سی‌امین سالگرد برنامه UNITWIN

 

تیم هماهنگ‌کننده برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو همچنین "دعوت‌نامه جمعی برای تغییر آموزش عالی" را از کرسی یونسکو درتحقیقات جامعه محور و مسئولیت اجتماعی در آموزش عالی دانشگاه ویکتوریا کانادا و انجمن تحقیقات مشارکتی در آسیا هند را به اشتراک قرار داد. اینجا پیوند نقشه راه کنفرانس آموزش عالی جهانی HED2030 برای مشارکت را می‌توانید بیابید.

مجموعه ای از سه سمینار آنلاین کرسی های یونسکو در مورد آینده آموزش عالی، بر اساس گزارش های بین المللی اخیر، از ژانویه تا مارس 2023 به طور مشترک توسط تیم آینده یادگیری و نوآوری و بخش آموزش عالی برگزار خواهد شد.می‌توانید این تاریخ ها را ذخیره کنید (جزئیات باید تأیید شود_ساعت پاریس):

سمینار 1: چهارشنبه 25 ژانویه 2023، 14:00-15:30

فراتر از محدودیت ها: راه های جدید برای ابداع مجدد آموزش عالی، نقشه راه پیشنهادی برای سومین کنفرانس آموزش عالی جهانی (WHEC2022)، بارسلون، اسپانیا، 18-20 می 2022.

سمینار 2: چهارشنبه 15 فوریه 2023، 17:00 الی 18:30

اقدامات دانش محور: تبدیل آموزش عالی برای پایداری جهانی، تهیه شده توسط گروه متخصص مستقل در مورد دانشگاه ها و دستور کار 2030، یونسکو، 2022

سمینار 3: چهارشنبه 15 مارس 2023، 14:00 الی 15:30

تجسم مجدد آینده ما با هم: قرارداد اجتماعی جدید برای آموزش، گزارش کمیسیون بین المللی آینده آموزش، یونسکو 2021

تغییر آموزش: یک ضرورت سیاسی فوری برای آینده جمعی ما، بیانیه چشم انداز دبیر کل سازمان ملل متحد، ارائه شده در اجلاس آموزش تحول در نیویورک، سپتامبر 2022

نظرات و ایده های شما به شکل گیری رویدادهای آینده کمک خواهد کرد با ما از این طریق در ارتباط باشید. مشتاقانه منتظر همکاری با شما در سال های آینده هستیم.

 

با آرزوی بهترین ها برای سال 2023،

تیم هماهنگی برنامه UNITWIN

کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران