آخرین اخبار آخرین اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

نهمین جلسه تخصصی مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور چالش های آبی

نهمین جلسه تخصصی مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور چالش های آبی


The 9th specialized meeting of strategic studies and education on water challenges, Iran's Ministry of Interior 1401/10/27     به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران، نهمین جلسه میز تخصصی محیط‌زیست مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور با موضوع راهکارهای گذر از چالش‌های آبی کشور با حضور جناب آقای دکتر مهیار صفا ریاست محترم میز تخصصی محیط زیست حوزه وزیر، جناب آقای فرزام پوراصغر سنگچیان رئیس گروه محیط زیست در سازمان برنامه و بودجه کشور، جناب آقای دکتر داوود رضا عرب مدیر محترم موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا، جناب آقای دکتر عباس اکبرزاده رئیس محترم مرکز تحقیقات آب و فاضلاب وزارت نیرو، جناب آقای مهندس ایرج جمشیدی مدیر محترم روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب و سرکار خانم دکتر رودابه سمیعی عضو محترم گروه محیط زیست دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات در مورخ 20/09/1401 برگزار گردید. در این جلسه جناب دکتر صفا ضمن خیرمقدم به مدعوین با طرح مسئله آسیب‌شناسی وضعیت بحرانی منابع آب کشور و ارائه توضیحاتی در اراتباط با روند فعالیت و خروجی‌های این میز تخصصی به هدف تلاش برای فهم و ایجاد شناخت از اهمیت جایگاه وزارت کشور در حل بحران آب اشاره فرمودند.     در ادامه جناب دکتر پوراصغر با بررسی ناهمگونی میان پراکندگی جمعیت و منابع آبی به اهمیت آب‌های زیرزمینی اشاره و فرمودند متاسفانه در کشور شاهد بیشترین استفاده از آب‌های زیرزمینی هستیم و بایست به آثار پروانه‌ای در بهره‌برداری از منابع آبی توجه شود برای مثال ارتباط آب و محیط زیست با امنیت غذایی همواره یک چالش است. ایشان همچنین به اهمیت ضروری تغییر رویکرد در استفاده از آب، ارتقا بهره‌وری، افزایش مشارکت‌های مردمی اشاره و حمایت از کارگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را امری لازم دانستند. جناب دکتر عرب با این مقدمه که برنامه‌ریزی بر اطلاعات قدیمی شکست را به همراه دارد و اینکه قانون‌مداری از گام‌های ضروری برای مدیریت آب است، صحبت را آغاز کردند. ایشان با اشاره به اینکه وضعیت موجود حاصل از عدم توجه به سرمایه اجتماعی و رویکردهای غلط در اسفاده از آب و منابع آبی است به بیان موجز مشکلات و راهکارهای لازم در حل معضل کم آبی در کشور پرداختند. جناب دکتر اکبرزاده با بررسی مثالی آزمون و خطاها به اهمیت استفاده از تجربیات سایر کشورها و به فهم نسبت تابع هزینه-فایده اقدامات برای اولویت‌بندی اقدامات در این حوزه اشاره داشتند. ایشان فرمودند مدیریت مصرف و مدیریت تولید دو گام اصلی در مواجهه با بحران کم آبی در کشور است، در این مسیر مدیریت صحیح و حکمرانی محلی حائز اهمیت است و در جایی بایست تصمیم‌گیری صورت گیرد که نسبت فایده به هزینه توجیه باشد. جناب مهندس جمشیدی در ابتدا با بیان این موضوع که آب یک مسئله فرهنگی، اجتماعی و علمی است و اهمیت به ارتقا شفافیت در این حوزه یک نیاز ملزم است، صحبت خود را آغاز کردند. ایشان با اشاره به دو شعار راهبردی کرسی "آب را بر اساس کیفیتش قضاوت کنیم و نه سرگذشتش" و "آب عامل مشارکت و دوستی" به اهمیت نگاه مسئولانه به آب و ایجاد مشارکت و تعامل در استفاده و حفظ این میراث حیاتی پرداختند و عامل این بحران چندوجهی موجود را برای مثال دنباله‌ای از مسائل فرهنگی و اجتماعی حاصل از متمرکز بودن صنایع به‌ویژه در مناطق کم آب و دنباله‌هایی از این قبیل به شمار آورند؛ در پایان از جانب دفتر کرسی و مرکز بلاک‌چین کرسی پیشنهاد  استفاده و توسعه دو راهکار علمی را با توجه به اهمیت مفهوم سیستم‌های نظام مدار بسته آب بر ارتقا بهره‌وری و اهمیت ابزاربلاکچین بر ارتقای شفافیت برای ایجاد زیرساخت مدیریتی مصرف، پایش و نظارت را برای رفع عمده‌ای از مشکلات این حوزه ارائه نموند. سرکار دکتر سمیعی با بیان اینکه آلاینده‌های جدید نیازمند استفاده از فناوری‌های جدید است، فرمودند اهمیت حمایت از روش‌های نوین و توجه به تابع هزینه-فایده در استفاده از این روش‌ها می‌تواند در رفع معضل آب یاری بخش باشد.    

The 9th specialized meeting of strategic studies and education on water challenges, Iran's Ministry of Interior

1401/10/27

 

 

به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران، نهمین جلسه میز تخصصی محیط‌زیست مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور با موضوع راهکارهای گذر از چالش‌های آبی کشور با حضور جناب آقای دکتر مهیار صفا ریاست محترم میز تخصصی محیط زیست حوزه وزیر، جناب آقای فرزام پوراصغر سنگچیان رئیس گروه محیط زیست در سازمان برنامه و بودجه کشور، جناب آقای دکتر داوود رضا عرب مدیر محترم موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا، جناب آقای دکتر عباس اکبرزاده رئیس محترم مرکز تحقیقات آب و فاضلاب وزارت نیرو، جناب آقای مهندس ایرج جمشیدی مدیر محترم روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب و سرکار خانم دکتر رودابه سمیعی عضو محترم گروه محیط زیست دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات در مورخ 20/09/1401 برگزار گردید.

در این جلسه جناب دکتر صفا ضمن خیرمقدم به مدعوین با طرح مسئله آسیب‌شناسی وضعیت بحرانی منابع آب کشور و ارائه توضیحاتی در اراتباط با روند فعالیت و خروجی‌های این میز تخصصی به هدف تلاش برای فهم و ایجاد شناخت از اهمیت جایگاه وزارت کشور در حل بحران آب اشاره فرمودند.

 

The 9th specialized meeting of strategic studies and education on water challenges, Iran's Ministry of Interior

 

در ادامه جناب دکتر پوراصغر با بررسی ناهمگونی میان پراکندگی جمعیت و منابع آبی به اهمیت آب‌های زیرزمینی اشاره و فرمودند متاسفانه در کشور شاهد بیشترین استفاده از آب‌های زیرزمینی هستیم و بایست به آثار پروانه‌ای در بهره‌برداری از منابع آبی توجه شود برای مثال ارتباط آب و محیط زیست با امنیت غذایی همواره یک چالش است. ایشان همچنین به اهمیت ضروری تغییر رویکرد در استفاده از آب، ارتقا بهره‌وری، افزایش مشارکت‌های مردمی اشاره و حمایت از کارگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را امری لازم دانستند.

جناب دکتر عرب با این مقدمه که برنامه‌ریزی بر اطلاعات قدیمی شکست را به همراه دارد و اینکه قانون‌مداری از گام‌های ضروری برای مدیریت آب است، صحبت را آغاز کردند. ایشان با اشاره به اینکه وضعیت موجود حاصل از عدم توجه به سرمایه اجتماعی و رویکردهای غلط در اسفاده از آب و منابع آبی است به بیان موجز مشکلات و راهکارهای لازم در حل معضل کم آبی در کشور پرداختند.

جناب دکتر اکبرزاده با بررسی مثالی آزمون و خطاها به اهمیت استفاده از تجربیات سایر کشورها و به فهم نسبت تابع هزینه-فایده اقدامات برای اولویت‌بندی اقدامات در این حوزه اشاره داشتند. ایشان فرمودند مدیریت مصرف و مدیریت تولید دو گام اصلی در مواجهه با بحران کم آبی در کشور است، در این مسیر مدیریت صحیح و حکمرانی محلی حائز اهمیت است و در جایی بایست تصمیم‌گیری صورت گیرد که نسبت فایده به هزینه توجیه باشد.

جناب مهندس جمشیدی در ابتدا با بیان این موضوع که آب یک مسئله فرهنگی، اجتماعی و علمی است و اهمیت به ارتقا شفافیت در این حوزه یک نیاز ملزم است، صحبت خود را آغاز کردند. ایشان با اشاره به دو شعار راهبردی کرسی "آب را بر اساس کیفیتش قضاوت کنیم و نه سرگذشتش" و "آب عامل مشارکت و دوستی" به اهمیت نگاه مسئولانه به آب و ایجاد مشارکت و تعامل در استفاده و حفظ این میراث حیاتی پرداختند و عامل این بحران چندوجهی موجود را برای مثال دنباله‌ای از مسائل فرهنگی و اجتماعی حاصل از متمرکز بودن صنایع به‌ویژه در مناطق کم آب و دنباله‌هایی از این قبیل به شمار آورند؛ در پایان از جانب دفتر کرسی و مرکز بلاک‌چین کرسی پیشنهاد استفاده و توسعه دو راهکار علمی را با توجه به اهمیت مفهوم سیستم‌های نظام مدار بسته آب بر ارتقا بهره‌وری و اهمیت ابزاربلاکچین بر ارتقای شفافیت برای ایجاد زیرساخت مدیریتی مصرف، پایش و نظارت را برای رفع عمده‌ای از مشکلات این حوزه ارائه نموند.

سرکار دکتر سمیعی با بیان اینکه آلاینده‌های جدید نیازمند استفاده از فناوری‌های جدید است، فرمودند اهمیت حمایت از روش‌های نوین و توجه به تابع هزینه-فایده در استفاده از این روش‌ها می‌تواند در رفع معضل آب یاری بخش باشد.