آخرین اخبار آخرین اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

مرکز بلاک‌چین کرسی یونسکو در بازیافت آب در پنجمین سمینار "سواد رسانه‌ای" کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ به "بررسی فرصت‌ها و پیامد‌های ایجاد سواد‌رسانه‌ای با استفاده از رهیافت‌های بلاک‌چین در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار" پرداخت

مرکز بلاک‌چین کرسی یونسکو در بازیافت آب در پنجمین سمینار "سواد رسانه‌ای" کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ به "بررسی فرصت‌ها و پیامد‌های ایجاد سواد‌رسانه‌ای با استفاده از رهیافت‌های بلاک‌چین در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار" پرداخت


مرکز بلاک‌چین کرسی یونسکو در بازیافت آب در پنجمین سمینار "سواد رسانه‌ای" کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ به "بررسی فرصت‌ها و پیامد‌های ایجاد سواد‌رسانه‌ای با استفاده از رهیافت‌های بلاک‌چین در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار" پرداخت 1401/09/23   به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران، به نقل از "کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ" به مناسبت یازدهمین هفته‌ی جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با همکاری دانشکده‌ی مطالعات جهان دانشگاه تهران اقدام به برگزاری پنجمین «سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی» با محور اصلی "پرورش اعتماد برای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی" در روز دوشنبه مورخ 2 آبان 1401، مصادف با روز سازمان ملل و روز جهانی توسعه اطلاعات، نمایید . هدف از برگزاری سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی بررسی مفهوم سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در خدمت منافع مردم و اشاره به چگونگی نقش آن در بهبود سطح اطلاعات، مشارکت، و توانمندسازی همگان می‌باشد. تلاش بر این است که با بررسی این مسائل، گامی در راستای دستیابی به نظام اطلاعاتی آزاد و کثرت گرا، ترویج توسعه پایدار، مشمولیت، برابری، گفتگوی بین فرهنگی، و پاسداری از دموکراسی برداشته شود . پژوهشگران مرکز بلاک‌چین کرسی یونسکو در بازیافت آب، ایرج جمشیدی و علی طهماسبی در این سمینار با عنوان " بررسی فرصت‌ها و پیامد‌های ایجاد سواد‌رسانه‌ای با استفاده از رهیافت‌های بلاک‌چین در مسیر تحقق توسعه پایدار " مشارکت داشتند، در این ارائه به اهمیت محوری ارتقا سواد رسانه‌ای و الزام پیاده‌سازی شفافیت به کمک بلاک‌چین در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار پرداخته شد.    

مرکز بلاک‌چین کرسی یونسکو در بازیافت آب در پنجمین سمینار "سواد رسانه‌ای" کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ به "بررسی فرصت‌ها و پیامد‌های ایجاد سواد‌رسانه‌ای با استفاده از رهیافت‌های بلاک‌چین در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار" پرداخت

1401/09/23

 

به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران، به نقل از "کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ" به مناسبت یازدهمین هفته‌ی جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با همکاری دانشکده‌ی مطالعات جهان دانشگاه تهران اقدام به برگزاری پنجمین «سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی» با محور اصلی "پرورش اعتماد برای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی" در روز دوشنبه مورخ 2 آبان 1401، مصادف با روز سازمان ملل و روز جهانی توسعه اطلاعات، نمایید.

هدف از برگزاری سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی بررسی مفهوم سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در خدمت منافع مردم و اشاره به چگونگی نقش آن در بهبود سطح اطلاعات، مشارکت، و توانمندسازی همگان می‌باشد. تلاش بر این است که با بررسی این مسائل، گامی در راستای دستیابی به نظام اطلاعاتی آزاد و کثرت گرا، ترویج توسعه پایدار، مشمولیت، برابری، گفتگوی بین فرهنگی، و پاسداری از دموکراسی برداشته شود.

پژوهشگران مرکز بلاک‌چین کرسی یونسکو در بازیافت آب، ایرج جمشیدی و علی طهماسبی در این سمینار با عنوان "بررسی فرصت‌ها و پیامد‌های ایجاد سواد‌رسانه‌ای با استفاده از رهیافت‌های بلاک‌چین در مسیر تحقق توسعه پایدار" مشارکت داشتند، در این ارائه به اهمیت محوری ارتقا سواد رسانه‌ای و الزام پیاده‌سازی شفافیت به کمک بلاک‌چین در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار پرداخته شد.