آخرین اخبار آخرین اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ضرورت توجه به فاز نهم برنامه آب شناسی یونسکو در سیاستگذاری های کلان آبی کشور

ضرورت توجه به فاز نهم برنامه آب شناسی یونسکو در سیاستگذاری های کلان آبی کشور


The need to pay attention to the IHP-IX in the country's macro water policies 1401/10/22   به گزارش دفتر کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران، یکی از مهمترین برنامه های یونسکو در حوزه علوم طبیعی پرداختن به موضوع آب است در شرایط کنونی که جامعه بشری با کمبود آب مواجه است این ماده حیاتی می تواند به عنوان چالش آتی بشر مطرح شود. دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران جناب آقای دکتر متکان گفت: با توجه به محدودیت منابع آب در جهان احتمال بروز نزاع های داخلی و بین المللی برای سهم بردن از آبهای سطحی یا حتی زیرزمینی دنیا وجود دارد.   برنامه IHP یونسکو که در سال 1375 تاسیس شده است در مراحل 8 ساله و طولانی مدت اجرا شده است در این برنامه متوجه شدند که راه حل مشکلات آب جهان فقط مسائل فنی،مهندسی و علوم طبیعی نیستند بلکه دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی قوی هستند.  در فاز نهم این برنامه هدف به حداکثر رساندن حمایت از کشور های عضو در دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که این مستلزم شناخت رابطه پیچیده انسان و زیست کره است. هدف استراتژیک این برنامه در فاز نهم تضمین آموزش با کیفیت، عادلانه و فراگیر و ارتقای فرصت های یادگیری است. به طور مختصر به 5 حوزه اولویت دار می پردازد که همگی به هم مرتبط و مربوط به امنیت آب و مدیریت پایدار آب است: پژوهش و نوآوری آموزش آب در انقلاب صنعتی چهارم از جمله پایداری پر کردن شکاف بین داده و دانش مدیریت یکپارچه آب در شرایط تغییرات جهانی حاکمیت آب بر اساس علم برای کاهش و سازگاری و انعطاف پذیری با توجه به اهمیت آب در زندگی و مشکلات کنونی کمبود آب توجه به فاز نهم بسیار ضروری است زیرا در این فاز ابتدا به دلایل علمی مشکلات آب را بررسی میکنند سپس به آموزش آب میپردازد که اشاره میکند باید از مراحل اولیه زندگی آغاز شود تا ذهنیت مدیریت آب در همه سنین و در همه جوامع ایجاد شود. در حوزه ی سوم داده ها را به شیوه ای شفاف و قابل درک جمع آوری میکنند تا مقیاس بندی با جزئیات بیشتر انجام شود و داده های مختلف را باهم ادغام می کنند. در دسترس بودن داد ها در مقیاس مناسب، برای انجام فرآیندهای برنامه ریزی و مدیریت و دستیابی به مدیریت منابع آب بسیار مهم است. با وجود تغییرات جهانی پیش رو در این برنامه سعی بر مدیریت یکپارچه منابع آب است سپس به حکمرانی آب بر اساس علم برای کاهش، سازگاری و انعطاف پذیری می پردازد ارتباط موثر و دسترسی به اطلاعات از اجزای کلیدی IHP-IX است، ارتباطات در IHP-IX پیش نیازی برای تاثیرگذاری بیشتر برنامه ست. همکاری فعال اعضای خانواده آب یونسکو و شرکای آن مستلزم داشتن شبکه و ظرفیت های ارتباطی قابل اعتماد به عنوان ابزار کلیدی برای IHP-IX است.  

The need to pay attention to the IHP-IX in the country's macro water policies

1401/10/22

 

به گزارش دفتر کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران، یکی از مهمترین برنامه های یونسکو در حوزه علوم طبیعی پرداختن به موضوع آب است در شرایط کنونی که جامعه بشری با کمبود آب مواجه است این ماده حیاتی می تواند به عنوان چالش آتی بشر مطرح شود. دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران جناب آقای دکتر متکان گفت: با توجه به محدودیت منابع آب در جهان احتمال بروز نزاع های داخلی و بین المللی برای سهم بردن از آبهای سطحی یا حتی زیرزمینی دنیا وجود دارد.

ضرورت توجه به فاز نهم برنامه آب شناسی یونسکو در سیاستگذاری های کلان آبی کشور

 

برنامه IHP یونسکو که در سال 1375 تاسیس شده است در مراحل 8 ساله و طولانی مدت اجرا شده است در این برنامه متوجه شدند که راه حل مشکلات آب جهان فقط مسائل فنی،مهندسی و علوم طبیعی نیستند بلکه دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی قوی هستند. در فاز نهم این برنامه هدف به حداکثر رساندن حمایت از کشور های عضو در دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که این مستلزم شناخت رابطه پیچیده انسان و زیست کره است.

هدف استراتژیک این برنامه در فاز نهم تضمین آموزش با کیفیت، عادلانه و فراگیر و ارتقای فرصت های یادگیری است. به طور مختصر به 5 حوزه اولویت دار می پردازد که همگی به هم مرتبط و مربوط به امنیت آب و مدیریت پایدار آب است:

  1. پژوهش و نوآوری
  2. آموزش آب در انقلاب صنعتی چهارم از جمله پایداری
  3. پر کردن شکاف بین داده و دانش
  4. مدیریت یکپارچه آب در شرایط تغییرات جهانی
  5. حاکمیت آب بر اساس علم برای کاهش و سازگاری و انعطاف پذیری

با توجه به اهمیت آب در زندگی و مشکلات کنونی کمبود آب توجه به فاز نهم بسیار ضروری است زیرا در این فاز ابتدا به دلایل علمی مشکلات آب را بررسی میکنند سپس به آموزش آب میپردازد که اشاره میکند باید از مراحل اولیه زندگی آغاز شود تا ذهنیت مدیریت آب در همه سنین و در همه جوامع ایجاد شود. در حوزه ی سوم داده ها را به شیوه ای شفاف و قابل درک جمع آوری میکنند تا مقیاس بندی با جزئیات بیشتر انجام شود و داده های مختلف را باهم ادغام می کنند. در دسترس بودن داد ها در مقیاس مناسب، برای انجام فرآیندهای برنامه ریزی و مدیریت و دستیابی به مدیریت منابع آب بسیار مهم است.

با وجود تغییرات جهانی پیش رو در این برنامه سعی بر مدیریت یکپارچه منابع آب است سپس به حکمرانی آب بر اساس علم برای کاهش، سازگاری و انعطاف پذیری می پردازد

ارتباط موثر و دسترسی به اطلاعات از اجزای کلیدی IHP-IX است، ارتباطات در IHP-IX پیش نیازی برای تاثیرگذاری بیشتر برنامه ست. همکاری فعال اعضای خانواده آب یونسکو و شرکای آن مستلزم داشتن شبکه و ظرفیت های ارتباطی قابل اعتماد به عنوان ابزار کلیدی برای IHP-IX است.