آخرین اخبار آخرین اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

سی امین نشست کمیته راهبری منطقه ای برنامه آب شناسی یونسکو در آسیا_اقیانوسیه

سی امین نشست کمیته راهبری منطقه ای برنامه آب شناسی یونسکو در آسیا_اقیانوسیه


the 30th RSC-AP Meeting in Putrajaya, Malaysia 1402/8/30 به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب ،سی امین نشست کمیته راهبری برنامه بین‌المللی آبشناسی یونسکو منطقه آسیا و اقیانوسیه در تاریخ 9نوامبر در کوالالامپور مالزی برگزار شد. از سال 1993 تاکنون نشست‌های این کمیته مختص کشورهای آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه برگزار می‌شد که پیرو مصوبه ای از سال 1396 با پیگیری ایران و سایر کشورهای جنوب و غرب آسیا، محدوده فعالیت‌ها و کشورهای تحت پوشش به همه کشورهای آسیا و اقیانوسیه تعمیم پیدا کرد. این نشست‌ها به منظور تعریف فعالیت‌های جدید و یا ارائه گزارش، ارزیابی و بازنگری فعالیت‌هایی که درچارچوب برنامه بین‌المللی آبشناسی انجام شده، برگزار می‌شود. این نشست  با موضوع  فرآیند های هیدرولوژی و امنیت آب در آسیا واقیانوسیه و با هدف  معرفی روش‌های تهیه نقشه خطر سیل و پهنه‌بندی سیلاب در مناطق خشک و نیمه‌خشک با حضور دانشمندان و پژوهشگران برگزار شد .شایان ذکر است  دکتر محمد حسین صراف زاده ریاست محترم کرسی یونسکو در بازیافت آب از جمله دانشمندان حاضر در این نشست بودند .

the 30th RSC-AP Meeting in Putrajaya, Malaysia

1402/8/30

به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب ،سی امین نشست کمیته راهبری برنامه بین‌المللی آبشناسی یونسکو منطقه آسیا و اقیانوسیه در تاریخ 9نوامبر در کوالالامپور مالزی برگزار شد.

از سال 1993 تاکنون نشست‌های این کمیته مختص کشورهای آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه برگزار می‌شد که پیرو مصوبه ای از سال 1396 با پیگیری ایران و سایر کشورهای جنوب و غرب آسیا، محدوده فعالیت‌ها و کشورهای تحت پوشش به همه کشورهای آسیا و اقیانوسیه تعمیم پیدا کرد. این نشست‌ها به منظور تعریف فعالیت‌های جدید و یا ارائه گزارش، ارزیابی و بازنگری فعالیت‌هایی که درچارچوب برنامه بین‌المللی آبشناسی انجام شده، برگزار می‌شود.

این نشست  با موضوع  فرآیند های هیدرولوژی و امنیت آب در آسیا واقیانوسیه و با هدف  معرفی روش‌های تهیه نقشه خطر سیل و پهنه‌بندی سیلاب در مناطق خشک و نیمه‌خشک با حضور دانشمندان و پژوهشگران برگزار شد .شایان ذکر است  دکتر محمد حسین صراف زاده ریاست محترم کرسی یونسکو در بازیافت آب از جمله دانشمندان حاضر در این نشست بودند .