آخرین اخبار آخرین اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

روز جهانی علم برای صلح و توسعه /چهل و دومین کنفرانس عمومی یونسکو

روز جهانی علم برای صلح و توسعه /چهل و دومین کنفرانس عمومی یونسکو


World Science Day for Peace and Development 1402/8/28   به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب ، چهل و دومین کنفرانس عمومی یونسکو با عنوان علم راهکاری برای صلح و توسعه در تاریخ 22 آبان برگزار شد . از زمان اعلام این روز در سال 2001 توسط یونسکو این رویداد هر ساله توسط یونسکو با تاکید بر نقش علم بر جامعه و نیاز به مشارکت مردم بر موضوعات علمی و میز گردی با موضوع ایجاد اعتماد به علم در پیوند علم، سیاست و جامعه  جشن گرفته می شود  . هدف اصلی از این برنامه نقش دانشمندان در آگاهی عموم مردم از پیشرفت علم ، گسترش درک ما از سیارهای شکننده که آن را خانه می نامیم و  ایجاد جوامع پایدارتر می باشد .  

World Science Day for Peace and Development

1402/8/28

 

به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب ، چهل و دومین کنفرانس عمومی یونسکو با عنوان علم راهکاری برای صلح و توسعه در تاریخ 22 آبان برگزار شد .

  از زمان اعلام این روز در سال 2001 توسط یونسکو این رویداد هر ساله توسط یونسکو با تاکید بر نقش علم بر جامعه و نیاز به مشارکت مردم بر موضوعات علمی و میز گردی با موضوع ایجاد اعتماد به علم در پیوند علم، سیاست و جامعه

 جشن گرفته می شود  .

  هدف اصلی از این برنامه نقش دانشمندان در آگاهی عموم مردم از پیشرفت علم ، گسترش درک ما از سیارهای شکننده که آن را خانه می نامیم و  ایجاد جوامع پایدارتر می باشد .