آخرین اخبار آخرین اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب

دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب


The second national conference on water quality management and the fourth national conference on water consumption management 1402/9/1 به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب ؛به دنبال برگزاری موفقیت آمیز سه دوره همایشهای تخصصی مدیریت مصرف و کیفیت آب که از سوی انجمن آب و فاضالب ایران و مشارکت دانشگاههای شهید بهشتی و تهران  دانشکده های مهندسی شیمی و محیط زیست به ترتیب در آذرماه سالهای ،۱۳۹۶- ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ برگزار شد، دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب از سوی انجمن آب و فاضالب ایران با مشارکت دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران در تاریخ سه شنبه ۷ آذر۱۴۰۲ در تالار رجب بیگی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران واقع در پردیس مرکزی دانشگاه در خیابان انقالب برگزار می شود .   روز اول همایش که به صورت حضوری خواهد بود علاوه بر مراسم افتتاحیه (با حضور و سخنرانی جناب آقای دکتر امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و جناب آقای دکتر تجریشی استاد محترم دانشگاه صنعتی شریف)، سه نشست تخصصی، مراسم اختتامیه و نمایشگاه جانبی نیز برگزار و از پیشکسوتان دانشگاه و صنعت تقدیر می شود. همچنین در روزهای ۸ و ۹ آذرماه حدود ۸۰ مقاله شفاهی و ۱۴۰ مقاله پوستری ارائه و ۲۱ کارگاه تخصصی، ۳ کلینیک صنعت و نمایشگاه جانبی نیز به صورت مجازی برگزار خواهد شد. موضوعات این نشست شامل :  - بررسی چالشها و پیامدهای تغییر اقلیم و مداخالت انسانی بر کیفیت آب - راهکار و چالشهای سرمابه گذاری در کاهش هدررفت آب در سامانه های آبرسانی - بررسی چالشهای الزام صنایع به استفاده از پساب در قانون بودجه ۱۴۰۲ برای اطلاعات بیشتر و جدول زمان بندی وارد  لینک  شوید

The second national conference on water quality management and the fourth national conference on water consumption management

1402/9/1

به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب ؛به دنبال برگزاری موفقیت آمیز سه دوره همایشهای تخصصی مدیریت مصرف و کیفیت آب که از سوی انجمن آب و فاضالب ایران و مشارکت دانشگاههای شهید بهشتی و تهران  دانشکده های مهندسی شیمی و محیط زیست به ترتیب در آذرماه سالهای ،۱۳۹۶- ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ برگزار شد، دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب از سوی انجمن آب و فاضالب ایران با مشارکت دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران در تاریخ سه شنبه ۷ آذر۱۴۰۲ در تالار رجب بیگی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران واقع در پردیس مرکزی دانشگاه در خیابان انقالب برگزار می شود .

  روز اول همایش که به صورت حضوری خواهد بود علاوه بر مراسم افتتاحیه (با حضور و سخنرانی جناب آقای دکتر امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و جناب آقای دکتر تجریشی استاد محترم دانشگاه صنعتی شریف)، سه نشست تخصصی، مراسم اختتامیه و نمایشگاه جانبی نیز برگزار و از پیشکسوتان دانشگاه و صنعت تقدیر می شود. همچنین در روزهای ۸ و ۹ آذرماه حدود ۸۰ مقاله شفاهی و ۱۴۰ مقاله پوستری ارائه و ۲۱ کارگاه تخصصی، ۳ کلینیک صنعت و نمایشگاه جانبی نیز به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

موضوعات این نشست شامل :

 - بررسی چالشها و پیامدهای تغییر اقلیم و مداخالت انسانی بر کیفیت آب

- راهکار و چالشهای سرمابه گذاری در کاهش هدررفت آب در سامانه های آبرسانی

- بررسی چالشهای الزام صنایع به استفاده از پساب در قانون بودجه ۱۴۰۲

برای اطلاعات بیشتر و جدول زمان بندی وارد لینک شوید