آخرین اخبار آخرین اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

دهمین جلسه تخصصی مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور راهبرد استفاده مجدد از فاضلاب‌های شهری و روستایی در آبیاری فضای سبز

دهمین جلسه تخصصی مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور راهبرد استفاده مجدد از فاضلاب‌های شهری و روستایی در آبیاری فضای سبز


The 10th specialized meeting of strategic studies and training of the Ministry of Interior, the strategy of reusing urban and rural wastewater in irrigation of green spaces 1401/11/25   به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران،   دهمین جلسه میز تخصصی محیط‌ زیست مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور با موضوع راهبرد استفاده مجدد از فاضلاب‌های شهری و روستایی در آبیاری فضای سبز با حضور جناب آقای دکتر مهیار صفا ریاست محترم میز تخصصی محیط زیست حوزه وزیر، جناب آقای دکتر صراف‌زاده رئیس محترم کرسی یونسکو در بازیافت آب، جناب آقای دکتر اصغر جهانی رئیس محترم واحد محیط زیست و آب‌های غیرمتعارف شرکت مدیردیت منابع آب ایران، جناب آقای مهندس سعید احمری معاون محترم توسعه و پایش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، جناب آقای مهندس روزبه اکبری مدیر عامل محترم شرکت مهندسین مشاور اندیشه محیط آب گستر در مورخ 18/10/1401 برگزار گردید.       جناب دکتر صفا  ضمن خیرمقدم به مدعوین با تاکید بر لزوم استفاده درست و صحیح از ظرفیت‌ها درمسیر حل مسئله و آسیب‌شناسی ابعاد مشکلات موجود با طرح اهمیت مسئله آگاهی‌بخشی و با ارائه توضیحاتی در اراتباط با روند فعالیت و خروجی‌های این میز تخصصی با هدف تلاش برای فهم و ایجاد شناخت از اهمیت جایگاه وزارت کشور در حل بحران آب و ارائه تجویزات اولیه در این مسیر جلسه را آغاز فرمودند.         در ادامه  جناب دکتر صراف‌زاده   با بیان ضروت اقدامات عاجل اما جامع در این امر به این مهم اشاره داشتند که راهکارها منقضی می‌شوند ولیکن روش‌های حل مسئله مشخص بوده و اقدامات عملیاتی مرتبط نیازمند قرارگیری در لیست اقدامات با اولویت می‌باشند، صحبتشان را آغاز و با این مقدمه توقف سیاست‌های توسعه‌ی نامتوازن در کشورمان را با منظور ارتقابهر‌ه‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب امری ضروی دانستند. ایشان به اهمیت تغییر رویکرد به نگرش مبتنی بر علم،  داده و  دانش با هدف سیاستگذاری‌های شایسته در مسیر  توسعه  پایدار اکوسیستمی  در حوزه پساب‌های شهری و روستایی  تاکید و همچنین به  نیاز مطالعاتی و پیگیری تجربیات و اقدامات موفق و ناموفق سایر کشورها در انتخاب یک استراتژی مناسب اشاره داشتند. در پایان هم ایشان با بیان درهمتنیدگی  و بالا رفتن پیچیدگی مسائل علمی، فرهنگی و اجتماعی ا ین حوزه  اهمیت  دستیابی به دیدگاه‌ها محلی در جهت بهبود بهره‌گیری از ظرفیت‌های پساب در کشور را یک نیاز ملزوم دانستند.   جناب دکتر جهانی  با این مقدمه که سازمان محیط زیست در تعیین و نظارت بر استاندارهای این حوزه ضعیف و سهل‌گیرانه عمل کرده به ضرورت توجه مقدترانه به این حوزه از منظر محدودیت‌‌ها منابع آبی در بخش‌های مختلف کشور پرداختند. ایشان با بیان اینکه اهمیت موضوع پساب و استفاده مجدد از آن در کشورمان بایست بیشتر از سایر کشورها باشد اشاره‌ای به قانون هوای پاک و تکالیفی که به موجب آن برای شهرداری‌ها  در استفاده از پساب‌ها  در این خصوص داشته و درپایان فرمودند ضروری است وزارت کشور در این حوزه یک گام جلوتر از وزارت نیرو حرکت کرده و به تامین منابع مالی در این امر بپردازد.   جناب مهندس احمری  با بررسی تداخلات قانونی موجود درجهت توسعه فضای سبز با طرح جامع آب خام اشاره داشتند و فرمودند تکالیف قانونی و تامین منابع آبی نیازمند پیگیری و مدیریت یکپارچه شبکه آب خام در حل مشکلات موجود در این حوزه رهگشا است. در ادامه ایشان اضافه کردند که سیاستگذاری در این حوزه نیازمند توجه به ظریفت‌های وزارت نیرو بوده و همچنین تشویق مردم به مشارکت و برنامه‌ریزی در جهت استفاده از دستگاه‌های بازچرخانی در کشور نیازمند پیگیری است.   جناب مهندس اکبری  در ابتدا به ثبات مدیریتی و اتکا به برنامه‌های مناسب در راستای استفاده از پساب‌ها اشاره و با ارائه آمار و اطلاعات استفاده صحیص از ظرفیت‌های موجود جهت برنامه‌ریزی را ضروری دانستند. در پایان صحبت ایشان فرمودند ضعف بدنه کارشناسی در شهرداری‌ها بایست جبران گردد و همچنین نهادها و دستگاه‌ها بالادستی به تکلیف قانونی جهت ایجاد وحدت رویه مبادرت فرمایند.      

The 10th specialized meeting of strategic studies and training of the Ministry of Interior, the strategy of reusing urban and rural wastewater in irrigation of green spaces

1401/11/25

 

به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران، دهمین جلسه میز تخصصی محیط‌ زیست مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور با موضوع راهبرد استفاده مجدد از فاضلاب‌های شهری و روستایی در آبیاری فضای سبز با حضور جناب آقای دکتر مهیار صفا ریاست محترم میز تخصصی محیط زیست حوزه وزیر، جناب آقای دکتر صراف‌زاده رئیس محترم کرسی یونسکو در بازیافت آب، جناب آقای دکتر اصغر جهانی رئیس محترم واحد محیط زیست و آب‌های غیرمتعارف شرکت مدیردیت منابع آب ایران، جناب آقای مهندس سعید احمری معاون محترم توسعه و پایش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، جناب آقای مهندس روزبه اکبری مدیر عامل محترم شرکت مهندسین مشاور اندیشه محیط آب گستر در مورخ 18/10/1401 برگزار گردید.

 

 

 

جناب دکتر صفا ضمن خیرمقدم به مدعوین با تاکید بر لزوم استفاده درست و صحیح از ظرفیت‌ها درمسیر حل مسئله و آسیب‌شناسی ابعاد مشکلات موجود با طرح اهمیت مسئله آگاهی‌بخشی و با ارائه توضیحاتی در اراتباط با روند فعالیت و خروجی‌های این میز تخصصی با هدف تلاش برای فهم و ایجاد شناخت از اهمیت جایگاه وزارت کشور در حل بحران آب و ارائه تجویزات اولیه در این مسیر جلسه را آغاز فرمودند.

 

 

 

دهمین جلسه تخصصی مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور راهبرد استفاده مجدد از فاضلاب‌های شهری و روستایی در آبیاری فضای سبز

 

در ادامه جناب دکتر صراف‌زاده با بیان ضروت اقدامات عاجل اما جامع در این امر به این مهم اشاره داشتند که راهکارها منقضی می‌شوند ولیکن روش‌های حل مسئله مشخص بوده و اقدامات عملیاتی مرتبط نیازمند قرارگیری در لیست اقدامات با اولویت می‌باشند، صحبتشان را آغاز و با این مقدمه توقف سیاست‌های توسعه‌ی نامتوازن در کشورمان را با منظور ارتقابهر‌ه‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب امری ضروی دانستند. ایشان به اهمیت تغییر رویکرد به نگرش مبتنی بر علم، داده و دانش با هدف سیاستگذاری‌های شایسته در مسیر توسعه  پایداراکوسیستمی در حوزه پساب‌های شهری و روستایی تاکید و همچنین به نیاز مطالعاتی و پیگیری تجربیات و اقدامات موفق و ناموفق سایر کشورها در انتخاب یک استراتژی مناسب اشاره داشتند. در پایان هم ایشان با بیان درهمتنیدگی  و بالا رفتن پیچیدگی مسائل علمی، فرهنگی و اجتماعی این حوزه اهمیت دستیابی به دیدگاه‌ها محلی در جهت بهبود بهره‌گیری از ظرفیت‌های پساب در کشور را یک نیاز ملزوم دانستند.

 

جناب دکتر جهانی با این مقدمه که سازمان محیط زیست در تعیین و نظارت بر استاندارهای این حوزه ضعیف و سهل‌گیرانه عمل کرده به ضرورت توجه مقدترانه به این حوزه از منظر محدودیت‌‌ها منابع آبی در بخش‌های مختلف کشور پرداختند. ایشان با بیان اینکه اهمیت موضوع پساب و استفاده مجدد از آن در کشورمان بایست بیشتر از سایر کشورها باشد اشاره‌ای به قانون هوای پاک و تکالیفی که به موجب آن برای شهرداری‌ها در استفاده از پساب‌ها در این خصوص داشته و درپایان فرمودند ضروری است وزارت کشور در این حوزه یک گام جلوتر از وزارت نیرو حرکت کرده و به تامین منابع مالی در این امر بپردازد.

 

جناب مهندس احمری با بررسی تداخلات قانونی موجود درجهت توسعه فضای سبز با طرح جامع آب خام اشاره داشتند و فرمودند تکالیف قانونی و تامین منابع آبی نیازمند پیگیری و مدیریت یکپارچه شبکه آب خام در حل مشکلات موجود در این حوزه رهگشا است. در ادامه ایشان اضافه کردند که سیاستگذاری در این حوزه نیازمند توجه به ظریفت‌های وزارت نیرو بوده و همچنین تشویق مردم به مشارکت و برنامه‌ریزی در جهت استفاده از دستگاه‌های بازچرخانی در کشور نیازمند پیگیری است.

 

جناب مهندس اکبری در ابتدا به ثبات مدیریتی و اتکا به برنامه‌های مناسب در راستای استفاده از پساب‌ها اشاره و با ارائه آمار و اطلاعات استفاده صحیص از ظرفیت‌های موجود جهت برنامه‌ریزی را ضروری دانستند. در پایان صحبت ایشان فرمودند ضعف بدنه کارشناسی در شهرداری‌ها بایست جبران گردد و همچنین نهادها و دستگاه‌ها بالادستی به تکلیف قانونی جهت ایجاد وحدت رویه مبادرت فرمایند.