آخرین اخبار آخرین اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

در آستانه آغاز به کار دبیرخانه چهارمین جشنواره "از روز آب تا نوروز آب" ارائه گزارش سومین جشنواره و اعلام زمان رونمایی از پیش‌نویس سلسله برنامه‌های چهارمین جشنواره صورت گرفت

در آستانه آغاز به کار دبیرخانه چهارمین جشنواره "از روز آب تا نوروز آب" ارائه گزارش سومین جشنواره و اعلام زمان رونمایی از پیش‌نویس سلسله برنامه‌های چهارمین جشنواره صورت گرفت


در آستانه آغاز به کار دبیرخانه چهارمین جشنواره "از روز آب تا نوروز آب" ارائه گزارش سومین جشنواره و اعلام زمان رونمایی از پیش‌نویس سلسله برنامه‌های چهارمین جشنواره صورت گرفت 1401/09/23   ب ه گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران، به نقل از مدیر روابط عمومی کرسی ضمن اشاره به تقدیم و ارسال گزارش سومین " جشنواره از روز آب تا نوروز آب " برای مراکز و سازمان‌های مرتبط و ذینفع و تشکر و قدردانی از همکاران سومین جشنواره، در آستانه آغاز به کار دبیرخانه چهازمین جشنواره "از روز آب تا نوروز آب" خبر از تدوین وتنظیم پیش‌نویس سلسله برنامه‌های چهارمین جشنواره داد و فرمود که امسال در هفته دوم دی ماه 1401 از این سلسله برنامه‌ها رونمایی خواهد شد. کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران چند سالی است که جشنواره "از روز آب تا نوروز آب" را از 13 اسفند تا 2 فروردین یعنی حد فاصل روز ملی تا جهانی آب برگزار می ‌ نماید. با توجه به شرایط بحرانی کشور در حوزه آب، منابع آبی و محیط ‌ زیست و لزوم اهتمامی جدی و همگانی در تمامی حوزه ‌ های مرتبط در سال گذشته سومین جشنواره بصورت گسترده چالش ‌ ها، تهدیدها و فرصت ‌ های مختلف حوزه آب را تحت پوشش قرار داد و در راستای همین موضوع اقدام به برگزاری سلسله رویدادهای فرهنگی-علمی-آموزشی با هدف ارتقا و آموزش متخصصان و عموم گردانید. لینک گزارش سومین جشنواره از روز آب تا نوروز آب در ذیل آمده است. لینک گزارش سومین جشنواره از روز آب تا نوروز آب    

در آستانه آغاز به کار دبیرخانه چهارمین جشنواره "از روز آب تا نوروز آب" ارائه گزارش سومین جشنواره و اعلام زمان رونمایی از پیش‌نویس سلسله برنامه‌های چهارمین جشنواره صورت گرفت

1401/09/23

 

به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران، به نقل از مدیر روابط عمومی کرسی ضمن اشاره به تقدیم و ارسال گزارش سومین "جشنواره از روز آب تا نوروز آب" برای مراکز و سازمان‌های مرتبط و ذینفع و تشکر و قدردانی از همکاران سومین جشنواره، در آستانه آغاز به کار دبیرخانه چهازمین جشنواره "از روز آب تا نوروز آب" خبر از تدوین وتنظیم پیش‌نویس سلسله برنامه‌های چهارمین جشنواره داد و فرمود که امسال در هفته دوم دی ماه 1401 از این سلسله برنامه‌ها رونمایی خواهد شد.

کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران چند سالی است که جشنواره "از روز آب تا نوروز آب" را از 13 اسفند تا 2 فروردین یعنی حد فاصل روز ملی تا جهانی آب برگزار مینماید. با توجه به شرایط بحرانی کشور در حوزه آب، منابع آبی و محیط زیست و لزوم اهتمامی جدی و همگانی در تمامی حوزههای مرتبط در سال گذشته سومین جشنواره بصورت گسترده چالشها، تهدیدها و فرصتهای مختلف حوزه آب را تحت پوشش قرار داد و در راستای همین موضوع اقدام به برگزاری سلسله رویدادهای فرهنگی-علمی-آموزشی با هدف ارتقا و آموزش متخصصان و عموم گردانید. لینک گزارش سومین جشنواره از روز آب تا نوروز آب در ذیل آمده است.

لینک گزارش سومین جشنواره از روز آب تا نوروز آب

 

گزارش سومین جشنواره از روز آب تا نوروز آب _ کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران