آخرین اخبار آخرین اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تمدید اعتبار موافقت نامه کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران تا مورخ 30 ژوئن 2026

تمدید اعتبار موافقت نامه کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران تا مورخ 30 ژوئن 2026


Extending the validity of the UNESCO Chair in Water Recycling at the University of Tehran until June 30, 2026 1402/02/18 به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران، خبر ت مدید اعتبار موافقت‌نامه کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران تا مورخ 30 ژوئن 2026 با ریاست جناب آقای پروفسور محمدحسین صراف‌زاده توسط تیم برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو برای آینده یادگیری و نوآوری به دفتر کرسی فوق‌الذکر، دفتر حوزه ریاست دانشگاه تهران ، کمیسیون ملی یونسکو ایران و دفتر کلاستر یونسکو در تهران ابلاغ گردیده است. دفتر روابط عمومی کرسی ضمن  عرض قدردانی و تشکر  از تلاش ‎ های شایسته ریاست محترم کرسی جناب آقای پروفسور صراف‌زاده و همچنین تیم و همکاران کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران، در دوره جدید  تمامی همکاران و متخصصان به گرمی تشویق می‌شوند تا بیش از پیش در زمینه‌های مرتبط از طریق این کرسی با شبکه برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو برای آینده یادگیری و نوآوری مشارکت و همکاری  به عمل آورند. درموافقت‌نامه فعلی برای ادامه همکاری‌های آینده به کرسی و تیم همکاران شناسه یکتا اختصاص یافته شده است. در ادامه این گزارش به شکل مروری به تعدادی اصلاحات و رهنمودهای مطرح شده از طرف برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو اشاره شده است. تغییر لوگو مصوب در موافقت‌نامه قبل کرسی به لوگو رسمی جدید کرسی بروزرسانی اطلاعات تماس همکاران و تیم کرسی در پایگاه داده شبکه برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو درخواست تمدید و بازسازی فعالیت‌های فراتر و جدید برای میزبان در شبکه تیم برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو از طریق پلتفرم مدیریت کرسی تا شش ماه قبل از انقضا موافقت‌نامه فعلی ارائه شود(دستورالعمل‌ها به کرسی‌ها ابلاغ شده است.) تقویت نقطه کانونی یونسکو در مسیر آینده یادگیری و طراحی نوآوری تیم کرسی یونسکو تشویق می شود تا با مرکز(ها) خود تماس بگیرند تا احتمالات همکاری های بیشتر با یونسکو را بررسی کنند. کرسی فوق‌الذکر تشویق می‌شود بیشتر با کمیسیون ملی یونسکو ایران و کلاستر یونسکو در تهران به طور منظم در ارتباط باشد. کمیسیون های ملی به عنوان عامل هماهنگ‌کننده و نظارتی نقشی حیاتی ایفا می‌کنند و به موفقیت برنامه کمک می‌کنند. همچنین در دوره فعلی کرسی فوق‌الذکر به گرمی تشویق می‌شود تا برای انتقال تجارب خود در مسیر برنامه آینده یادگیری و نوآوری با سایر کرسی‌های یونسکو و شبکه‌های UNITWIN  در فعالیت‌های علمی‌، فرهنگی و آموزشی مشارکت و همکاری کند. لیست به روز شده این همکاری‌ها هر ماه توسط تیم برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو منتشر می‌شود.          

Extending the validity of the UNESCO Chair in Water Recycling at the University of Tehran until June 30, 2026

1402/02/18

به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران، خبر تمدید اعتبار موافقت‌نامه کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران تا مورخ 30 ژوئن 2026 با ریاست جناب آقای پروفسور محمدحسین صراف‌زاده توسط تیم برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو برای آینده یادگیری و نوآوری به دفتر کرسی فوق‌الذکر، دفتر حوزه ریاست دانشگاه تهران، کمیسیون ملی یونسکو ایران و دفتر کلاستر یونسکو در تهران ابلاغ گردیده است.

دفتر روابط عمومی کرسی ضمن عرض قدردانی و تشکر از تلاشهای شایسته ریاست محترم کرسی جناب آقای پروفسور صراف‌زاده و همچنین تیم و همکاران کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران،در دوره جدید تمامی همکاران و متخصصان به گرمی تشویق می‌شوند تا بیش از پیش در زمینه‌های مرتبط از طریق این کرسی با شبکه برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو برای آینده یادگیری و نوآوری مشارکت و همکاری به عمل آورند.

درموافقت‌نامه فعلی برای ادامه همکاری‌های آینده به کرسی و تیم همکاران شناسه یکتا اختصاص یافته شده است. در ادامه این گزارش به شکل مروری به تعدادی اصلاحات و رهنمودهای مطرح شده از طرف برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو اشاره شده است.

تغییر لوگو مصوب در موافقت‌نامه قبل کرسی به لوگو رسمی جدید کرسی

بروزرسانی اطلاعات تماس همکاران و تیم کرسی در پایگاه داده شبکه برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو

درخواست تمدید و بازسازی فعالیت‌های فراتر و جدید برای میزبان در شبکه تیم برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو از طریق پلتفرم مدیریت کرسی تا شش ماه قبل از انقضا موافقت‌نامه فعلی ارائه شود(دستورالعمل‌ها به کرسی‌ها ابلاغ شده است.)

تقویت نقطه کانونی یونسکو در مسیر آینده یادگیری و طراحی نوآوری تیم کرسی یونسکو تشویق می شود تا با مرکز(ها) خود تماس بگیرند تا احتمالات همکاری های بیشتر با یونسکو را بررسی کنند.

کرسی فوق‌الذکر تشویق می‌شود بیشتر با کمیسیون ملی یونسکو ایران و کلاستر یونسکو در تهران به طور منظم در ارتباط باشد. کمیسیون های ملی به عنوان عامل هماهنگ‌کننده و نظارتی نقشی حیاتی ایفا می‌کنند و به موفقیت برنامه کمک می‌کنند.

همچنین در دوره فعلی کرسی فوق‌الذکر به گرمی تشویق می‌شود تا برای انتقال تجارب خود در مسیر برنامه آینده یادگیری و نوآوری با سایر کرسی‌های یونسکو و شبکه‌های UNITWIN در فعالیت‌های علمی‌، فرهنگی و آموزشی مشارکت و همکاری کند. لیست به روز شده این همکاری‌ها هر ماه توسط تیم برنامه دانشگاه‌های همزاد یونسکو منتشر می‌شود.

 

Extending the validity of the UNESCO Chair in Water Recycling at the University of Tehran until June 30, 2026