نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب جایزه "مهندسی هیدرولیک در نواحی خشک" سال 2018 توسط دکتر کارآموز عضو محترم شورای راهبردی کرسی یونسکو در بازیافت آب

کسب جایزه "مهندسی هیدرولیک در نواحی خشک" سال 2018 توسط دکتر کارآموز عضو محترم شورای راهبردی کرسی یونسکو در بازیافت آب


دریافت جایزه "مهندسی هیدرولیک در نواحی خشک" سال 2018 توسط دکتر کارآموز عضو محترم شورای راهبردی کرسی یونسکو در بازیافت آب

97/9/12

 

دکتر محمد کارآموز عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو در بازیافت آب و استاد برجسته پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران موفق به دریافت جایزه "مهندسی هیدرولیک در نواحی خشک" در سال 2018 گردید. این جایزه به پاس فعالیت های برجسته ایشان در حوزه هیدرولیک، آبیاری و زهکشی، برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، نیروگاه های برق آبی، بهره برداری از مخازن سدها، خشکسالی و تغییر اقلیم در بیش از 30 سال تدریس و پژوهش به ایشان اعطا شده است.

این جایزه از سال 1986 هر ساله توسط انجمن مهندسان عمران آمریکا (ASCE) به افراد موثر در پیشرفت موضوعات مرتبط با هیدرولیک، برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، خشکسالی و تغییر اقلیم اهدا می شود.

کرسی یونسکو در بازیافت آب دریافت این جایزه را به ایشان تبریک گفته و برای آن استاد محترم آرزوی توفیق روز افزون دارد.