نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی نخستین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی را برگزار می کند

کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی نخستین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی را برگزار می کند


کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی نخستین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی را برگزار می کند

97/8/2

 

کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران  با هدف فرهنگ سازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی،شناسایی و تشویق افراد و سازمان های مؤثر در توسعه و ارتقای جایگاه یادگیری الکترونیکی، و معرفی برگزیدگان حوزه یادگیری الکترونیکی به جامعه، نخستین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی را در آذرماه 1397 برگزار خواهد کرد. علاقه مندان به شرکت در جایزه تا 15 آبان ماه 1397 فرصت دارند تا با مراجعه به وب سایت www.ucet.ir و از طریق سامانه ثبت نام آنلاین، اقدام نمایند.