نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتاب "روش های بازیافت پساب ها و فاضلاب های شهری و بررسی امکان استفاده از آن ها به عنوان منابع آب نامتعارف در فضای سبز شهر تهران"

کتاب "روش های بازیافت پساب ها و فاضلاب های شهری و بررسی امکان استفاده از آن ها به عنوان منابع آب نامتعارف در فضای سبز شهر تهران"


کتاب "روش های بازیافت پساب ها و فاضلاب های شهری و بررسی امکان استفاده از آن ها به عنوان منابع آب نامتعارف در فضای سبز شهر تهران"

98/1/21

 

کتاب "روش­ های بازیافت پساب ­ها و فاضلاب ­های شهری و بررسی امکان استفاده از آن ها به عنوان منابع آب نامتعارف در فضای سبز شهر تهران" با همکاری مشترک دکتر محمدحسین صراف زاده رییس کرسی یونسکو در بازیافت آب و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تهیه و انتشار یافته است. دکتر محمدحسین صراف زاده، نویسنده این کتاب، در مقدمه ای به تشریح اهمیت و هدف این کتاب پرداخته است.

عدم تطابق نیازهای انسان امروزی با امکانات و منابع زمین، چالش بزرگی است که نگرانی­ های بسیاری را برانگیخته است. منابع این کره خاکی محدود هستند، در حالی که اشتهای پیشرفت و عطش توسعه ما انسان­ های امروزی سیری ناپذیر است. رشد شهری و تراکم جمعیتی در منطقه خاص، منجر به مصرف بیش از حد منابع در آن منطقه خواهد شد و درنتیجه کمبود منابع با سرعت بیشتری خود را نشان خواهد داد. این همان واقعیتی است که در مورد منابع آب کلان شهر تهران در حال رخ دادن است. توسعه شهری باید مبتنی بر اصول توسعه پایدار و در شرایط کنونی با محدودیت منابع صورت گیرد. در حال حاضر ما منابع آب شهرمان را تحت فشار شدید قرار داده ایم. استرسی که اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود به شهر و شهروندان بازتابیده خواهد شد و طراوت و شادابی و سبزی از شهر رخت خواهد بست.

امروزه نگاه به فاضلاب در جهان دگرگون شده است و از یک پسماند مایع آلاینده به منبع آب، انرژی و مواد مغذی تبدیل شده است. حجم فاضلاب­ ها و پساب­ های شهر تهران بسیار قابل توجه است که فعلا به عنوان یک چالش و منشا تحمیل هزینه­ های سرسامآور به مدیریت شهری در نظر گرفته می شود. در حالی که با اتخاذ راهبردهای مناسب فنی و اجتماعی، به سهولت می توان این چالش را به فرصت بزرگی برای این شهر تبدیل نمود. پیدا کردن راهکارهای پایدار جهت برون­رفت از وضعیت موجود و آگاهی بخشی و افزایش دانایی نسبت به آب در بین شهروندان باید به مسئله اصلی شهر تهران تبدیل گردد. راهبردهای فنی و همچنین اجتماعی برای برداشتن فشار از منابع آبی شهر لازم است مشخص و تدوین گردد. گزارش حاضر گامی است برای این منظور که در آن به معرفی و اهمیت برخی منابع آب نامتعارف در سطح شهر پرداخته شده است.

ارائه راهکارهای بهره­ برداری عاقلانه از پساب­ ها با بکارگیری فناوری­ های مناسب بازیافت آب و در عین حال ایجاد پذیرش اجتماعی لازم هدف گزارش حاضر می باشد که با تکیه بر تجارب علمی کرسی یونسکو در بازیافت آب نگاشته شده است.