نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه یک روزه منابع آب غیرمتعارف

کارگاه یک روزه منابع آب غیرمتعارف


کارگاه یک روزه منابع آب غیرمتعارف

95/11/16

سرفصلهای کارگاه:

استحصال آب باران 

مدیریت آلودگی آب شهری 

بهترین اقدامات مدیریتی جهت مدیریت روانابهای شهری

بازیافت متمرکز و نیمه متمرکز پساب در مناطق شهری

نظام مداربسته آب در صنایع

پینچ ابی جهت بهینه سازی مصرف آب در صنایع

حسابداری و بازیافت آب در بخش کشاورزی

 

سخنرانان:

دکتر مسعود کیهانیان (استاد دانشگاه کالیفرنیا دیویس)

دکتر محمدحسین صراف زاده (رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب(

دکتر آرنلدو پیرلئونی (استاد دانشگاه رم ایتالیا(

مدت زمان کارگاه: 6 ساعت

زمان کارگاه: چهارشنبه 27 بهمن ماه 1395، ساعت 9 صبح

 

مخاطبین:

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و متخصصان و مدیران حوزه آب و فاضلاب و مهندسی محیط زیست