نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه یک روزه منابع آب غیرمتعارف

کارگاه یک روزه منابع آب غیرمتعارف


کارگاه یک روزه منابع آب غیرمتعارف

95/11/16

کارگاه یک روزه منابع آب غیرمتعارف
سرفصلهای کارگاه:
استحصال آب باران 
مدیریت آلودگی آب شهری 
بهترین اقدامات مدیریتی جهت مدیریت روانابهای شهری
بازیافت متمرکز و نیمه متمرکز پساب در مناطق شهری
نظام مداربسته آب در صنایع
پینچ ابی جهت بهینه سازی مصرف آب در صنایع
حسابداری و بازیافت آب در بخش کشاورزی
 
سخنرانان:
دکتر مسعود کیهانیان (استاد دانشگاه کالیفرنیا دیویس)
دکتر محمدحسین صراف زاده (رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب)
دکتر آرنلدو پیرلئونی (استاد دانشگاه رم ایتالیا)
مدت زمان کارگاه: 6 ساعت
زمان کارگاه: چهارشنبه 27 بهمن ماه 1395، ساعت 9 صبح
 
مخاطبین:
کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و متخصصان و مدیران حوزه آب و فاضلاب و مهندسی محیط زیست