نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه تخصصی یک روزه ی شناسایی روش ها و مدیریت آلودگی های نفتی در آب و خاک

کارگاه تخصصی یک روزه ی شناسایی روش ها و مدیریت آلودگی های نفتی در آب و خاک


کارگاه تخصصی یک روزه ی شناسایی روش ها و مدیریت آلودگی های نفتی در آب و خاک

94/9/15

کرسی یونسکو در بازیافت آب در کارگاه تخصصی یک روزه ی دیگری با همکاری انستیتو نفت دانشگاه تهران به مسأله ی آلودگی های نفتی در آب و خاک می پردازد. مدرس این کارگاه دکتر بهرام طاهری که مشاوران وزیر نیرو می باشند.

این کارگاه در تاریخ 17 دی ماه در سالن رجب بیگی واقع در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می شود. علاقه مندان به شرکت در این کارگاه می توانند اطلاعات تکمیلی را از پوستر ذیل کسب نمایند.