نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه تخصصی دو روزه فناوری پیشرفته غشایی در تصفیه آب و فاضلاب و نمک زدایی آب" در تاریخ 10 و 11 آبان ماه 1396 برگزار می­گردد

کارگاه تخصصی دو روزه فناوری پیشرفته غشایی در تصفیه آب و فاضلاب و نمک زدایی آب" در تاریخ 10 و 11 آبان ماه 1396 برگزار می­گردد


برگزاری کارگاه تخصصی دو روزه فناوری پیشرفته غشایی در تصفیه آب و فاضلاب و نمک زدایی آب" در تاریخ 10 و 11 آبان ماه 1396

96/07/25

با توجه به ابعاد گسترده آموزش در حوزه آب، کرسی یونسکو در بازیافت آب درنظر دارد با ارتباطات گسترده بین المللی خود در انتقال تجارب دنیا در این حوزه به داخل کشور و ارتقای سطح علمی و فنی جامعه مهندسی کشورایفای نقش نماید. لذا این کرسی کارگاههای آموزشی را با هدف ارتقای علمی و فنی جامعه مهندسی کشور برگزار می­نماید. در این­راستا کارگاه مهرماه با عنوان " کارگاه تخصصی دو روزه فناوری پیشرفته غشایی در تصفیه آب و فاضلاب و نمک زدایی آب" در تاریخ 10 و 11 آبان ماه 1396 برگزار می­گردد، لذا خواهشمند است درصورت علاقه­مندی به شرکت در دوره­های مذکوراسامی اعضای آن شرکت محترم از طریق ایمیل آموزشی کرسی  ucwr.training@ut.ac.ir معرفی گردند. به پیوست پوستر کارگاه فوق به حضور تقدیم می­گردد.