نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام خانم ادری آزولای، مدیر کل یونسکو به مناسبت روز جهانی آب

پیام خانم ادری آزولای، مدیر کل یونسکو به مناسبت روز جهانی آب


پیام خانم ادری آزولای، مدیر کل یونسکو به مناسبت روز جهانی آب

98/1/18

 

دسترسی به آب سالم یک حق انسانی بوده که در کنار دسترسی به امکانات بهداشتی، مسیر رو به جلویی در پیش دارد.

با این حال، نزدیک به یک سوم جمعیت جهان از خدمات آب آشامیدنی با مدیریت ایمن استفاده نمی کنند و فقط دو پنجم به خدمات بهداشتی با مدیریت ایمن دسترسی دارند. به همین دلیل است که شعار روز جهانی آب سال جاری "هیچ کس را تنها نگذار" است، که به موارد مهم وعده داده شده در برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد کمک می کند. دستیابی به این آرزو اهمیت فزاینده ای دارد. تشدید تخریب محیط زیست، تغییر آب و هوا، رشد جمعیت و شهرسازی سریع، در میان عوامل دیگر، چالش های قابل ملاحظه ای را برای امنیت آب ایجاد می کنند.

با این وجود، آب و امکانات بهداشتی می تواند به طور قابل توجهی در دستیابی به اهداف گسترده برنامه 2030 توسعه پایدار از امنیت غذایی و انرژی گرفته تا توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیست، کمک کند.

با توجه به اهمیت گسترده دسترسی به آب، در گزارش پیشرفت جهانی آب سازمان ملل متحد در سال جاری، که توسط یونسکو در همکاری با کل خانواده آب سازمان ملل متحد منتشر شده است، بر اهمیت مبارزه با موانع دسترسی به آب به ویژه مهمترین  آن ها تاکید شده است.

این گزارش خواستار ارتقاء اراده سیاسی بین المللی با هدف کمک به اقشار به حاشیه رانده شده و همچنین حل نابرابری های موجود، از جمله نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و نیز  چالش های خاص موجود در محیط های شهری یا روستایی و عوامل دیگر می باشد.

این نیاز به افزایش همبستگی بین المللی در برخی از مناطق به ویژه کشورهای جنوب صحرای آفریقا و آسیای جنوبی که دسترسی به خدمات اساسی نظیر تامین آب هنوز کم است برجسته تر می باشد.

امروزه که مسئله جهانی شدن اجنتاب ناپذیر است، تأثیر تصمیمات مربوط به آب از مرزها عبور کرده و بر همه تاثیر می گذارد. بنابراین می بایست به طور همه جانبه از مدیریت جامع آب حمایت کرد.

در این روز، روز جهانی آب، یونسکو تأکید خود را بر حمایت از دولت ها در تلاش های خود برای دستیابی جهانی به آب و بهداشت برای همه و بدون تبعیض اعلام می دارد.

با اولویت دادن به افرادی که نیازمند بیشترین کمک هستند، می توانیم جوامعی منعطف، اجتماعی برابر و جهانی پایدار و صلح آمیز را ایجاد کنیم.

 

ترجمه شده در دبیرخانه کرسی یونسکو در بازیافت آب