نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین نمایشگاه و جشواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی

پنجمین نمایشگاه و جشواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی


پنجمین نمایشگاه و جشواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی

96.08.20

 کرسی یونسکو در بازیافت آب در پنجمین نمایشگاه و جشواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی در تاریخ 24-20 آبان در تبریز حضور دارد و به ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی خود در حوزه آب و فاضلاب می پردازد. از علاقه مندان دعوت می گردد در تاریخ مذکور ساعت 15الی 21 به  محل نمایشگاه مراجعه فرمایید.

 

آدرس دبیرخانه - تبریز - کوی ولیعصر -خیابان فروغی - فلکه همافر - منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

rinotex2017@gmail.com