نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پارلمان اروپا قانون استفاده مجدد از پساب تصفیه شده را تصویب کرد

پارلمان اروپا قانون استفاده مجدد از پساب تصفیه شده را تصویب کرد


پارلمان اروپا قانون استفاده مجدد از پساب تصفیه شده را تصویب کرد

99/3/10

 

پارلمان اروپا سیزدهم ماه مه آیین نامه استفاده مجدد از آب را تصویب کرد. پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا و با گذشت سه سال این قانون لازم الاجرا خواهد شد. تاکنون واحدهای تصفیه فاضلاب عمدتاً آب را برای تخلیه تصفیه می کرده اند. در قانون جدید حداقل الزامات لازم برای فاضلاب تصفیه شده برای استفاده در مصارف کشاورزی و سایر موارد به روش ایمن مشخص شده است.

هدف این قوانین جدید اطمینان از استفاده بیشتر از فاضلاب تصفیه شده به منظور محدود کردن استفاده از منابع آب زیرزمینی است. کاهش سطح آبهای زیرزمینی به دلیل آبیاری کشاورزی، استفاده صنعتی و توسعه شهری یکی از تهدیدات اصلی برای محیط زیست اتحادیه اروپا است.

یکی از اعضای پارلمان اروپا در این رابطه افزود: ما به طور بالقوه می توانیم تا سال 2025 از 6.6 میلیارد متر مکعب آب استفاده مجدد کنیم. این مقدار در حال حاضر 1.1 میلیارد متر مکعب در سال است. برای دستیابی به این مهم سرمایه گذاری کمتر از 700 میلیون یورو مورد نیاز است. این در حالی است که اجرای این قانون  ما را قادر می سازد تا بیش از نیمی از حجم فعلی آب حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب اتحادیه اروپا که از نظر تئوری برای آبیاری در دسترس هستند مجددا مورد استفاده قرار دهیم.