نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاری مشترک کرسی یونسکو در بازیافت آب و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در زمینه بازیافت آب استخرها

همکاری مشترک کرسی یونسکو در بازیافت آب و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در زمینه بازیافت آب استخرها


همکاری مشترک کرسی یونسکو در بازیافت آب و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در زمینه بازیافت آب استخرها

98/1/24

 

کتاب "ارزیابی کیفیت فاضلاب استخرهای شنای عمومی و بررسی امکان بازیافت آن در محل" با همکاری مشترک دکتر محمدحسین صراف زاده رییس کرسی یونسکو در بازیافت آب و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تهیه و انتشار یافته است. نویسندگان این کتاب در مقدمه به تشریح اهمیت و ضرورت پژوهش های این حوزه و نتایحج حاصل از آن پرداخته اند که در ادامه به بیان دیدگاه نویسندگان پرداخته شده است.

یکی از راهکارهای نویدبخش در حوزه آب شهری بازیافت آب های خاکستری در محل است که می تواند نقش مهمی را در کاهش مصرف آب شهری ایفا کند. در قرن حاضر بازیافت آب های خاکستری به دلیل آلودگی پایین، بسیار مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یک راهبرد مهم در بهینه سازی مصرف آب به خصوص در مناطق خشک و کم آب جهان مطرح شده است. تجارب جهانی نشان می دهد که بازیافت آب خاکستری خانگی در محل یک راهکار مناسب برای کاهش تا 25%-40% مصرف آب شهری خواهد بود. یکی از منابع آب های خاکستری که سالانه حجم عظیمی از آب را تبدیل به فاضلاب می کند، استخرهای شنای عمومی است. به عنوان مثال در شهر تهران بالغ بر 250 استخر عمومی در سطح شهر وجود دارد که مصرف آب آن ها بیش از 10 میلیون مترمکعب در سال برآورد می شود. از این رو بازیافت این حجم آب در شرایط کنونی ضروری به نظر می رسد. اما برای بازیافت این مجموعه ها لازم است ابتدا کیفیت فاضلاب استخرها تعیین شود تا بتوان روشی مناسب جهت بازیابی آن ارائه نمود.

در این پروژه، افزایش بهره وری آب استخرهای شنای عمومی مورد توجه قرار گرفته است که به ارزیابی کیفیت فاضلاب استخرهای شنای عمومی و بررسی امکان بازیافت آب آن ها، برای آن دسته از مصارف شهری که نیازمند کیفیت بالای آب نیست (همچون آبیاری فضای سبز)، نیازمند است. بخش اعظم فاضلاب تولید شده در استخرها، آب کاسه استخر و نیز آب دوش هاست که به دلیل آلودگی کم قابلیت بازیافت در محل را دارد. اما به این منظور لازم است ابتدا میزان و نوع آلودگی این آب ها به طور دقیق بررسی شود و سپس براساس اطلاعات حاصل و استانداردهای موجود در مورد امکان استفاده و موارد مصرف تصمیم گیری شود.

انجام این پروژه علاوه بر کاهش مصرف آب شهری، کاهش هزینه های انتقال فاضلاب به تصفیه خانه های متمرکز شهری و کاهش بار وارد بر آن ها را در پی خواهد داشت و نیز با تسهیل آبیاری فضای سبز می تواند نقش مهمی را در کاهش آلودگی هوای شهری نیز ایفا کند.

با توجه به این موضوع، هدف اصلی این پروژه سنجش امکان بازیافت آب های خاکستری تولید شده در استخرهای شنای عمومی، به منظور "کاهش مصرف و افزایش بهره وری آب در حوزه خدمات شهری" است و در عین حال می توان اهداف این طرح را به صورت زیر برشمرد:

  • بومی سازی دانش بازیافت آب در کشور متناسب با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی
  • کاهش مصرف آب باکیفیت برای مصارف شهری، مثل آبیاری فضای سبز که نیازی به آب باکیفیت ندارد
  • اجرای تصفیه های محلی و اجتناب از اختلاط فاضلاب های با کیفیت های متفاوت و کاهش هزینه های نقل و انتقال
  • جلوگیری از به مخاطره افتادن فضاهای سبز شهری موجو به دلیل کمبود آب و ایجاد فرصت های تازه برای افزایش مساحت فضای سبز