نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی تدوین برنامه اقدام مشترک برای خود اتکایی محصولات کشاورزی و پایداری منابع آب به کمک شورای عالی آب در حاشیه اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران برگزار شد

نشست هم اندیشی تدوین برنامه اقدام مشترک برای خود اتکایی محصولات کشاورزی و پایداری منابع آب به کمک شورای عالی آب در حاشیه اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران برگزار شد


نشست هم اندیشی تدوین برنامه اقدام مشترک برای خود اتکایی محصولات کشاورزی و پایداری منابع آب به کمک شورای عالی آب در حاشیه اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران برگزار شد

98/10/9

 

به گزارش کرسی یونسکو در بازیافت آب، نشست هم اندیشی تدوین برنامه اقدام مشترک برای خود اتکایی محصولات کشاورزی و پایداری منابع آب به کمک شورای عالی آب در حاشیه اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران و با حضور 68 نفر از خبرگان و متخصصین از حدود 20 نهاد ذینفع در آبان ماه سال جاری در دانشگاه ارومیه برگزار شد. 

دکتر مهدی ضرغامی، مشاور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و دبیر نشست، در ابتدای جلسه ضمن خوش آمدگویی به بیان دیدگاه های خود در زمینه خود اتکایی در تولید محصولات کشاورزی در اسناد بالا دستی و تاثیر آن بر وضعیت برداشت از منابع آب پرداختند. در ادامه ایشان بر دستیابی به جمع بندی در مورد موضوع تعادل بین توسعه کشاورزی و پایداری منابع آب و ایجاد شبکه ای از افراد متخصص و صاحب نظر از رشته ها و دیدگاه های گوناگون تاکید کردند.

در ادامه این نشست آقایان مهندس عباس کشاورز، مهندس علیمراد اکبری، دکتر مجتبی شفیعی، دکتر کامران داوری، مهندس رسول جلیلی، دکتر حامد مازندرانی زاده، مهندس سید مرتضی موسوی، مهندس فرهاد پاکنیا و مهندس آرش تقی پور نیز به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند. (جهت دریافت مشروح گزارش کلیک کنید)