نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میزگرد نقد و بررسی گزارش طرح منابع آب جایگزین در ساختمان ها در دانشگاه تهران برگزار شد

میزگرد نقد و بررسی گزارش طرح منابع آب جایگزین در ساختمان ها در دانشگاه تهران برگزار شد


میزگرد نقد و بررسی گزارش طرح منابع آب جایگزین در ساختمان ها در دانشگاه تهران برگزار شد

97/12/15

 

به گزارش کرسی یونسکو در بازیافت آب، "میزگرد نقد و بررسی گزارش طرح منابع آب جایگزین در ساختمان ها" سه شنبه 14 اسفند 1397 به صورت مشترک توسط کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران و انجمن آب و فاضلاب ایران و با حضور مشاور طرح، اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه آب کشور در سالن رجب بیگی دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.