نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ملاقات رئیس کرسی با وزیر محترم نیرو

ملاقات رئیس کرسی با وزیر محترم نیرو


ملاقات رئیس کرسی با وزیر محترم نیرو

94/4/4

روز چهارشنبه ریاست کرسی یونسکو در بازیافت آب در جلسه ای با وزیر نیرو حضور یافت و ضمن معرفی نشست دانشمندان جهان اسلام در قالب آب، توسعه پایدار و زندگی سالم فعالیتهای انجام شده را تشریح کردند.