نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی

معرفی


تشکیل کرسی یونسکو در بازیافت آب به پیشنهاد دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲ به تصویب سازمان یونسکو رسید و در اردیبهشت ۱۳۹۳ رسما افتتاح شد. ریاست کرسی را جناب آقای دکتر محمد حسین صراف زاده عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران برعهده دارد (سوابق).

هدف از ایجاد این کرسی ایجاد ارتباط بین بخشهای آکادمیک و اجرایی مرتبط با حوزه آب در جهت مقابله با بحران کم آبی و استفاده اصولی و پایدار از پساب‌ها به عنوان یکی از منابع آب‌های غیرمتعارف کشور با لحاظ کردن جنبه‌های بهداشتی، محیط زیستی و اقتصادی است.