نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم شروع به کار کرسی یونسکو در بازیافت آب

مراسم شروع به کار کرسی یونسکو در بازیافت آب


مراسم شروع به کار کرسی یونسکو در بازیافت آب

93/2/6

 

کرسی یونسکو در بازیافت آب طی تفاهم نامه ای که بین دانشگاه تهران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) منعقد شده است در تاریخ 1393/2/6 با حضورسر کار خانم ایرینا بوکووا دبیرکل یونسکو رسما آغاز به کار کرد.