نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیرکل جدید یونسکو در دویست‌ودومین اجلاس شورای اجرایی، انتخاب شد

مدیرکل جدید یونسکو در دویست‌ودومین اجلاس شورای اجرایی، انتخاب شد


انتخاب خانم اودریه آزولای، وزیر پیشین ارتباطات فرانسه، به سمت مدیریت کل یونسکو در دویست‌و دومین اجلاس شورای اجرایی

96.08.21

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دویست‌ودومین اجلاس شورای اجرایی یونسکو با شرکت ۵۸ کشور عضو از تاریخ ۴ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷ (۱۲ تا ۲۶ مهر۱۳۹۶) در مقر یونسکو در حال برگزاری است.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، انتخاب نامزد مدیرکلی در شورای اجرایی برای تصدی پست مدیرکلی یونسکو بود. لازم به ذکر است که برای انتخاب نهایی، ۱۹۵ کشور عضو در روز ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۱۹ آبان ۱۳۹۶) در جریان برگزاری سی و نهمین اجلاس کنفرانس عمومی تصمیم‌گیری می‌کنند.
انتخاب نامزد مدیرکلی در شورای اجرایی از روز ۱۷ مهر (۹ اکتبر ۲۰۱۷) آغاز شد. برای انتخاب، اکثریت آراء (حداقل ۳۰ رای) لازم بود که در نهایت پس از چند دور رای گیری محرمانه، خانم اودریه آزولای، وزیر پیشین ارتباطات فرانسه، انتخاب شد.