نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صفحه اصلی

صفحه اصلی


اخبار:

• تصویب کرسی بازیافت آب در سازمان یونسکو به پیشنهاد دانشگاه تهران
• تعیین زمان افتتاح کرسی یونسکو در بازیافت آب در دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران:

کرسی یونسکو در بازیافت آب روز شنبه 6 اردیبهشت ماه 1393 در سالن شورای دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران با حضور سرکار خانم آیرینا بوکووا مدیر کل سازمان یونسکو و جناب آقای دکتر محمد حسین امید ریاست محترم دانشگاه تهران به صورت رسمی افتتاح می گردد.