نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۰ تا ۱۲ شهریور ماه در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد

سومین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۰ تا ۱۲ شهریور ماه در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد


سومین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۰ تا ۱۲ شهریور ماه در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد

98/7/3

 

سومین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۰ تا ۱۲ شهریور ماه در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. در این کنگره دکتر محمدحسین صراف زاده، رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب، درباره "راهکارهای طبیعت محور در حذف آلاینده ها از محیط زیست با استفاده از ریزجلبک ها" به ایراد سخنرانی پرداختند.