نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی علمی دکتر محمدحسین صراف زاده رییس کرسی یونسکو در بازیافت آب پیرامون "ضرورت پیاده سازی نظام مداربسته آب در صنعت گاز کشور" در پالایشگاه گاز ایلام

سخنرانی علمی دکتر محمدحسین صراف زاده رییس کرسی یونسکو در بازیافت آب پیرامون "ضرورت پیاده سازی نظام مداربسته آب در صنعت گاز کشور" در پالایشگاه گاز ایلام


سخنرانی علمی دکتر محمدحسین صراف زاده رییس کرسی یونسکو در بازیافت آب پیرامون "ضرورت پیاده سازی نظام مداربسته آب در صنعت گاز کشور" در پالایشگاه گاز ایلام

97/10/15

 

جلسه سخنرانی علمی با عنوان " تشریح مراحل پیاده سازی نظام مدار بسته آب" توسط جناب آقای دکتر محمد حسین صراف زاده رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب و عضو هیات علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 در محل سالن جلسات اتاق کنترل پالایشگاه گاز ایلام با حضور معاونین و مسئولین پالایشگاه برگزار گردید. در این جلسه روشها و تکنولوژی های متداول و نوین استفاده شده در صنعت برای مدیریت منابع آبی و کاهش مصرف و بازیابی آن تشریح شد.

از مهمترین مباحث سخنرانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • معرفی کرسی یونسکو در بازیافت آب
  • معرفی نظام مدار بسته آب
  • مراحل پیاده سازی نظام مدار بسته آب
  • ضرورت پیاده سازی نظام مدار بسته آب در شرکت پالایش گاز ایلام