نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روز جهانی آب

روز جهانی آب


روز جهانی آب

94/1/2

 

به مناسبت دوم فروردین روز جهانی آب مراسم ویژه ای در یونسکو تدارک دیده شده است که اخبار آن متعاقبا به اطلاع خواهد رسید