نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهکار کرسی یونسکو در بازیافت آب جهت رفع معضل آب صنایع غذایی

راهکار کرسی یونسکو در بازیافت آب جهت رفع معضل آب صنایع غذایی


راهکار کرسی یونسکو در بازیافت آب جهت رفع معضل آب صنایع غذایی

97/8/23

کرسی یونسکو در بازیافت آب با پیاده سازی "نظام مداربسته آب" در قالب یک پروژه صنعتی، موفق به کاهش قابل توجه مصرف آب در یکی از کارخانجات صنایع غذایی کشور شد. نظام مداربسته آب رویکردی است که برای نخستین بار در این کرسی مطرح شده و در آن با استفاده از تکنولوژی نوین پینچ آبی، بهینه سازی ریاضی و همچنین روش های پیشرفته تصفیه فاضلاب شبکه مصرف آب اصلاح خواهد شد. 

همچنین نتایج حاصل از بخش پژوهشی این پروژه به صورت مقاله در نشریه معتبر Journal of Food Engineering انتشار یافته است.