نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین همایش ملی "مدیریت مصرف آب با رویکردکاهش هدررفت و بازیافت" در دانشگاه تهران برگزار می شود

دومین همایش ملی "مدیریت مصرف آب با رویکردکاهش هدررفت و بازیافت" در دانشگاه تهران برگزار می شود


دومین همایش ملی "مدیریت مصرف آب با رویکردکاهش هدررفت و بازیافت" در دانشگاه تهران برگزار می شود

98/3/10

 

به گزارش کرسی یونسکو در بازیافت آب، دومین همایش ملی "مدیریت مصرف آب با رویکردکاهش هدررفت و بازیافت آب" با همکاری مشترک کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران  و انجمن آب و فاضلاب ایران 19 الی 21 آذرماه 1398 در دانشگاه تهران برگزار می شود. مهلت ارسال مقالات کامل 20 مهرماه 1398 خواهد بود.