نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور کرسی یونسکو در بازیافت آب در کمیته علمی فوروم کیش

حضور کرسی یونسکو در بازیافت آب در کمیته علمی فوروم کیش


حضور کرسی یونسکو در بازیافت آب در کمیته علمی فوروم کیش

97/7/24

 

فوروم کیش با هدف تسهیل و تحکیم همکاری‌های مشترک بین دانشگاه‌ها، محققان و ذینفعان در خاور میانه و اروپا در سه حوزه اصلی آب، انرژی و بیماری‌های غیرواگیر از تاریخ 27 لغایت 29 مهر در جزیره کیش برگزار می شود. هدف از برگزاری این فوروم ایجاد زمینه جهت شکل‌گیری تحقیقات و همکاری‌های مشترک بین کشورهای مشارکت کننده اعلام شده است.

کرسی یونسکو در بازیافت آب به عنوان عضو کمیته علمی در این فوروم، همکاری دارد.