نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید تفاهم نامه کرسی یونسکو در بازیافت آب توسط سازمان یونسکو

تمدید تفاهم نامه کرسی یونسکو در بازیافت آب توسط سازمان یونسکو


تمدید تفاهم نامه کرسی یونسکو در بازیافت آب توسط سازمان یونسکو

98/2/4

 

با توجه به‌نتایج خوب ارزیابی فعالیت‌های کرسی یونسکو در بازیافت آب، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، ضمن تایید فعالیت‌های انجام شده توسط کرسی، تفاهم نامه یونسکو با دانشگاه تهران در مورد این کرسی را به‌مدت 4 سال (تا سال 2022 میلای)، تمدید نمود.