نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تفاهم نامه همکاری با کرسی یونسکو در آموزش مهندسی دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری با کرسی یونسکو در آموزش مهندسی دانشگاه تهران


تفاهم نامه همکاری با کرسی یونسکو در آموزش مهندسی دانشگاه تهران

95/5/25

 

در چند دهه اخیر، و به‌ دنبال عرضه روش‌ها، فرایندها و ابزارهای جدید آموزشی در سطح جهان، آموزش مهندسی نیز به‌ سرعت متحول شده و پژوهش‌های مرتبط با آن به‌ طور وسیعی گسترش یافته است. در چنین شرایطی، آگاهی از تازه‌ترین دستاوردها در زمینه آموزش مهندسی و بومی کردن آنها، با توجه به‌ شرایط ملی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا، دانشکده فنی دانشگاه تهران، به‌ عنوان مهد آموزش مهندسی کشور، پیشنهاد تاسیس کرسی آموزش مهندسی را به‌ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ارایه داد. به‌ دنبال برگزاری جلساتی در کمیسیون ملی یونسکو، در تاریخ 1389/02/14پیشنهاد تاسیس کرسی آموزش مهندسی در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، همراه با دلایل توجیه ی و مدارک لازم،جهت یونسکو ارسال گردید و نامه تایید یه تصویب کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 1390/09/16دریافت گردید. درتاریخ 20/01/1391 ریاست دانشگاه تهران دکترحسین معماریان استاد دانشکده فنی را به‌ ریاست این کرسی منصوب نمود. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 1393 طی مراسمی در سالن ابوریحان دانشگاه تهران، با حضور سرکار خانم ایرینابوکوا، مدیر کل سازمان جهانی یونسکو و ریاست دانشگاه تهران، به‌ طور رسمی افتتاح گردید.

 

هدف این کرسی یونسکو ایجاد سیستمی منسجم برای پژوهش، آموزش و بازآموزی، اطلاع رسانی، مستند سازی در زمینه آموزش مهندسی و تسهیل همکاری بین مراکز علمی و پژوهشگران طراز اول جهانی با اعضای هیئت علمی پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران و دیگر مراکز آموزش عالی کشور و همچنین مراکز آموزش مهندسی در کشورهای منطقه و فراتر از آن است.اهداف خاص این کرسی را نیز به نحو زیر می‌توان خلاصه کرد:

  1. انجام پژوهش‌های مشترک درباره وجوه مختلف آموزش مهندسی در کشور، شناسایی چالش‌ها و پیشنهاد راهکارها
  2. راه‌اندازی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در زمینه آموزش مهندسی
  3. گردآوری و نشر داده ها و اطلاعات در زمینه پیشرفت‌های جهانی در زمینه آموزش مهندسی
  4. کمک به تقویت ارتباط بین صنایع و دانشگاه ها
  5. مشارکت در طراحی یک سیستم ملی ارزشیابی آموزش مهندسی
  6. همکاری نزدیک با یونسکو در زمینه برنامه ها و فعالیت‌های مرتبط

برای آگاهی کامل از دامنه فعالیت های این کرسی به آدرس وبگاه آن مراجعه فرمایید.

ucee.ut.ac.ir