نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ترجمه کتاب "مدل های لجن فعال" توسط دکتر محمدحسین صراف زاده رییس کرسی یونسکو در بازیافت آب و مهندس حسین پورهمتی

ترجمه کتاب "مدل های لجن فعال" توسط دکتر محمدحسین صراف زاده رییس کرسی یونسکو در بازیافت آب و مهندس حسین پورهمتی


ترجمه کتاب "مدل های لجن فعال" توسط دکتر محمدحسین صراف زاده رییس کرسی یونسکو در بازیافت آب و مهندس حسین پورهمتی

97/10/22

 

کتاب "مدل های لجن فعال" به تازگی با ترجمه دکتر محمدحسین صراف زاده رییس کرسی یونسکو در بازیافت آب و مهندس حسین پورهمتی توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر و راهی بازار نشر شده است.

کتاب مدل های لجن فعال به عنوان تنها کتاب مرجع مدل سازی سامانه های لجن فعال در علوم تصفیه فاضلاب شناخته می شود. این کتاب متشکل از چهار فصل بوده که درواقع چهار مدلی هستند که درطول سالها، یکی پس از دیگری، ارائه و سرانجام در قالب کتاب موجود چاپ شدند. 

مترجمین در پیشگفتار این کتاب، این نکته را متذکر شده اند که باتوجه به جنبه های علمی و جهانی این کتاب، معرفی آن به جامعه علمی ایران، ازطریق ترجمه آن به فارسی، ضروری بوده و این موضوع، به خصوص باتوجه به افزایش واحدهای تصفیه فاضلاب کشور در سالهای اخیر و ضرورت استفاده از مدل سازی در طراحی، راهبری، افزایش بهره وری و نیز دقت عملیاتی این واحدها، اهمیتی دوچندان یافته است. همچنین ایشان پیشنهاد نموده اند تا درنتیجه نشر کتاب و ارائه آن، به عنوان واحد درسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی، نیروهای متخصصِ آشنا به زبان مدل سازی لجن فعال مدل های بومی متناسب با شرایط فاضلاب ایران را تهیه کنند.

اطلاعات تکمیلی در مورد این کتاب در لینک 1 و لینک 2 قابل دریافت است.