نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه یکروزه منابع آب نامتعارف

برگزاری کارگاه یکروزه منابع آب نامتعارف


کارگاه یک روزه منابع آب غیرمتعارف

سرفصلهای کارگاه:

استحصال آب باران

مدیریت آلودگی آب شهری

بهترین اقدامات مدیریتی جهت مدیریت روانابهای شهری

بازیافت متمرکز و نیمه متمرکز پساب در مناطق شهری

نظام مداربسته آب در صنایع

پینچ ابی جهت بهینه سازی مصرف آب در صنایع

حسابداری و بازیافت آب در بخش کشاورزی

 

سخنرانان:

                دکتر مسعود کیهانیان (استاد دانشگاه کالیفرنیا دیویس)            

دکتر محمدحسین صراف زاده (رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب)

    دکتر آرنلدو پیرلئونی (استاد دانشگاه رم ایتالیا)

مدت زمان کارگاه: 6 ساعت

زمان کارگاه: چهارشنبه 27 بهمن ماه 1395، ساعت 9 صبح

 

مخاطبین:

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و متخصصان و مدیران حوزه آب و فاضلاب و مهندسی محیط زیست