اخبار

برگزاری کارگاه مبانی کشت و پرورش ریز جلبک‌ها و کاربرد آنها

برگزاری کارگاه مبانی کشت و پرورش ریز جلبک‌ها و کاربرد آنها


workshop on the basics of cultivation of microalgae and their application

1400/11/06

 

 

به گزارش روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران، کارگاه مبانی کشت و پرورش ریز جلبک‌ها و کاربرد آنها با حضور سرکار خانم دکتر فریبا رضوانی و جناب آقای نوید شانجانی به عنوان مدرسین دوره برگزار شد. این کارگاه با تمرکز بر گونه های جلبکی اسپیرولینا،کلرلا،سندسموس و هماتوکوکوس برگزار شد و شرکت کنندگان با انواع ریز جلبک‌ها، محیط کشت‌های جلبکی، سیستم‌های کشت و پرورش، روش های اندازه گیری میزان رشد، روش‌های برداشت بیومس و روش‌های شمارش سلولی آشنا شدند.

بررسی تکنولوژی و جنبه‌های اقتصادی تولید جلبک‌ها نشان می‌دهد که از آن‌ها در جنبه‌های مختلفی مانند: غذای انسان، تهیه داروها، مکمل‌های غذایی، سوخت‌های زیستی، اکوسیستم آبی، آبزی‌پروری، تصفیه آب و فاضلاب، کشاورزی، تولید کودهای بیولوژیکی و ... می توان استفاده کرد.

شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر آَشنایی با دستورالعمل ها و مباحث تئوری، به صورت عملی نیز نحوه کشت جلبک ها را آموزش دیدند.