نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه تخصصی دو روزه فناوری پیشرفته غشایی در تصفیه آب و فاضلاب و نمک زدایی آب در مهر ماه 96

برگزاری کارگاه تخصصی دو روزه فناوری پیشرفته غشایی در تصفیه آب و فاضلاب و نمک زدایی آب در مهر ماه 96


برگزاری کارگاه تخصصی دو روزه فناوری پیشرفته غشایی در تصفیه آب و فاضلاب و نمک زدایی آب در مهر ماه 96

96/05/31

کرسی یونسکو در بازیافت آب در نظر دارد در تاریخ 19 و 20 مهر ماه کارگاه تخصصی دو روزه تحت عنوان کارگاه تخصصی دو روزه فناوری پیشرفته غشایی در تصفیه آب و فاضلاب و نمک زدایی آب  واقع در پردیس دانشکده فنی، تالار رجب بیگی برگزار کند. 

از متقاضیان درخواست می گردد در صورت تمایل به شرکت تا تاریخ 5 مهر ماه از طریق تماس با تلفن 88970375 اعلام آمادگی بفرمایند.