نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری روز ملی آب(13اسفند 96) با عنوان نقش آموزش مهندسی در حال و روز امروز آب کشور

برگزاری روز ملی آب(13اسفند 96) با عنوان نقش آموزش مهندسی در حال و روز امروز آب کشور


برگزاری روز ملی آب(13اسفند 96) با عنوان نقش آموزش مهندسی در حال و روز امروز آب کشور

96/11/07

کرسی یونسکو در بازیافت آب از بدو تاسیس همه ساله همزمان با روز ملی آب (13 اسفندماه)، نشست هایی را برگزار مینماید و در سالجاری نیز با توجه به شرایط کشور در حوزه آب و  وضعیت بحرانی منابع آبی یکی از مهمترین چالش‌های موجود در این حوزه را که شامل ناکارآمدی آموزش‌های آب و فاضلاب به‌ویژه آموزش‌ مهندسی آب و فاضلاب است مورد بررسی قرار داده است و  نشست خود را تحت عنوان  "نقش آموزش مهندسی در حال و روز امروز آب کشور" و با هدف بررسی عوامل کارامدی یا ناکارآمدی آموزش مهندسی در حوزه آب برگزار می نماید.