نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری روز ملی آب با مشارکت کرسی یونسکو در بازیافت آب

برگزاری روز ملی آب با مشارکت کرسی یونسکو در بازیافت آب


برگزاری روز ملی آب با مشارکت کرسی یونسکو در بازیافت آب

95/11/25

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با توجه به برگزاری موفق همایش بزرگداشت روز ملی آب در سال گذشته (12 اسفند 94)، اقدام به برپایی دبیرخانه دائمی این همایش در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نموده است و در سال جاری نیز این همایش در تاریخ 11 اسفند 95 با مشارکت سازمان‌های داخلی و بین‌المللی از جمله ، نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در ایران (FAO) و کرسی یونسکو در بازیافت آب،شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار خواهد شد. شعار این همایش همچون سال گذشته با توجه به وقوع بحران آب در کشور و نیاز به یک وفاق و همدلی ملی در جهت مدیریت و عبور از این بحران، نجات آب، ضرورت ملی، رسالت جهانی نام گرفته است. از آنجائیکه هدف اصلی از بزرگداشت روز ملی آب، برگزاری مراسمی در جهت نکوداشت و گرامیداشت این مایه حیاتی با نگرشی به روز جهانی آب در تاریخ 22 مارس (2 فروردین) می‌باشد، برپایی آن فرصتی است ارزنده و مغتنم برای پرداختن به یکی از مهمترین چالشهای اساسی کشور و فرصت خوبی برای ایجاد یک تریبون برای به صدا درآوردن زنگ بحران آب برای کلیه دست اندرکاران نظیر نخبگان، مسئولان، فرهیختگان، هنرمندان، آحاد جامعه و دلسوزان کشور و در واقع فرصتی است مغتنم به منظور ارزیابی اقدامات محیطی برای درد و دل‌های دلسوزانه و خودمانی و همچنین مجالی برای قدردانی از خدمات ارزنده علمی، اجرایی، تکنولوژی و مدیریتی در امر آب.

لازم به ذکر است که این همایش با در نظر گرفتن شعار روز جهانی آب در سال 2017 که از سوی سازمان ملل  wastewater یا پساب‌ها در نظر گرفته شده است به مدیریت این مقوله در ایران و همچنین استفاده از تکنولوژی‌های مدرن در سیستم‌های بازچرخانی آب نیز می‌پردازد. 

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با توجه به برگزاری موفق همایش بزرگداشت روز ملی آب در سال گذشته (12 اسفند 94)، اقدام به برپایی دبیرخانه دائمی این همایش در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نموده است و در سال جاری نیز این همایش در تاریخ 11 اسفند 95 با مشارکت سازمان‌های داخلی و بین‌المللی از جمله ، نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در ایران (FAO) و کرسی یونسکو در بازیافت آب،شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار خواهد شد. شعار این همایش همچون سال گذشته با توجه به وقوع بحران آب در کشور و نیاز به یک وفاق و همدلی ملی در جهت مدیریت و عبور از این بحران، نجات آب، ضرورت ملی، رسالت جهانی نام گرفته است. از آنجائیکه هدف اصلی از بزرگداشت روز ملی آب، برگزاری مراسمی در جهت نکوداشت و گرامیداشت این مایه حیاتی با نگرشی به روز جهانی آب در تاریخ 22 مارس (2 فروردین) می‌باشد، برپایی آن فرصتی است ارزنده و مغتنم برای پرداختن به یکی از مهمترین چالشهای اساسی کشور و فرصت خوبی برای ایجاد یک تریبون برای به صدا درآوردن زنگ بحران آب برای کلیه دست اندرکاران نظیر نخبگان، مسئولان، فرهیختگان، هنرمندان، آحاد جامعه و دلسوزان کشور و در واقع فرصتی است مغتنم به منظور ارزیابی اقدامات محیطی برای درد و دل‌های دلسوزانه و خودمانی و همچنین مجالی برای قدردانی از خدمات ارزنده علمی، اجرایی، تکنولوژی و مدیریتی در امر آب.

لازم به ذکر است که این همایش با در نظر گرفتن شعار روز جهانی آب در سال 2017 که از سوی سازمان ملل  wastewater یا پساب‌ها در نظر گرفته شده است به مدیریت این مقوله در ایران و همچنین استفاده از تکنولوژی‌های مدرن در سیستم‌های بازچرخانی آب نیز می‌پردازد.