نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانسنجی انتقال و توسعه فناوری های شیرین سازی آب شور با استفاده از ظرفیت های داخلی و همکاری های بین المللی

امکانسنجی انتقال و توسعه فناوری های شیرین سازی آب شور با استفاده از ظرفیت های داخلی و همکاری های بین المللی


امکانسنجی انتقال و توسعه فناوری های شیرین سازی آب شور با استفاده از ظرفیت های داخلی و همکاری های بین المللی

93/11/30

 

به گزارش کرسی یونسکو در بازیافت آب، مؤسسه آب دانشگاه تهران با همکاری ستاد آب، فرسایش، خشکسالی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال پیگیری پروژه ای تحت عنوان «امکانسنجی انتقال وتوسعة فناوری های شیرین سازی آب شور با استفاده از ظرفیت های داخلی و همکاری های بین المللی» می باشد. در همین راستا نشستی با حضور نمایندگانی از شرکت های دانش بنیان، مشاور و مجری و کرسی یونسکو در بازیافت آب، به منظور: ۱- بررسی آخرین دستاوردهای شرکت ها و مراکز دانش بنیان در صنعت "شیرین سازی و کاهش شوری آب" و ایجاد هم افزایی بین شرکت ها و مراکز فعال در این بخش ۲- بررسی چالش های تجاری سازی نوآوری ها در صنعت "شیرین سازی و کاهش شوری آب" و هم اندیشی در خصوص راهکارهای مناسب برای پیگیری از سوی دولت ۳- هم اندیشی در خصوص ایجاد یک نهاد صنفی در صنعت شیرین سازی آب مثلا "انجمن نمک زدایی ایران" در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ دانشگاه تهران با دعوت ازپارک های علم و فن آوری، جهاددانشگاهی ها، شرکت های مشاور و پیمانکاران، برگزار گردید.