نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضای تفاهم نامه همکاری مابین کرسی یونسکو در بازیافت آب و انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

امضای تفاهم نامه همکاری مابین کرسی یونسکو در بازیافت آب و انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران


امضای تفاهم نامه همکاری مابین کرسی یونسکو در بازیافت آب و انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

(94/6/15)

 

مطابق با اطلاع رسانی روابط عمومی کرسی یونسکو در بازیافت آب تفاهم نامه همکاری مابین کرسی یونسکو در بازیافت آب و انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران امضا شده است که به موجب آن طرفین در زمینه موضوعات مشترک اقدام به همکاری خواهند نمود.