نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی مسابقه ابتکارات هنری

اطلاع رسانی مسابقه ابتکارات هنری


اطلاع رسانی مسابقه ابتکارات هنری

93/12/25

 

کرسی یونسکو در بازیافت آب در نظر دارد در راستای ارتقای فرهنگ عمومی مصرف و احترام به آب مسابقه ای از خلاقیت ها و ابتکارات دانشجویی در قالب عکس، پوستر، نقاشی و طرح های گرافیکی با محوریت شعارهای این کرسی برگزار نماید. لذا از تمامی علاقه مندان دعوت به عمل می نماید که آثار خود را با یکی از موضوعات زیر به نشانی ایمیل کرسی به آدرس ucwr@ut.ac.ir یا به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه فر دانش، پلاک 11، واحد8، دفتر کرسی یونسکو دربازیافت آب ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال آثار، سی و یکم خرداد ماه سال 94 می باشد. لطفا اسم و مشخصات کامل خود را در ایمیل ذکر نموده و قید بفرمایید که مربوط به مسابقه شعارهای کرسی می باشد. محوریت مسابقه یکی از شعارهای زیر است: آب عامل مشارکت و دوستی نه جدایی و جنگ آب را با کیفیت آن قضاوت کنیم نه سرگذشتش